Home | Geschiedenis | Frits de Zwerverprijs | Algemene bepalingen
Twitter Youtube Facebook
Werkgebied
Canon van OverijsselCanonkijker in beeld Tradities in Overijssel
Stichting IJsselacademie
Bezoek- en postadres:
Eikenstraat 20
8021 WX Zwolle
t 038 426 63 00
e info@ijsselacademie.nl
Algemene bepalingen

Frits de Zwerverfonds *)
Secretariaat: Stichting IJsselacademie te Kampen


1. Doelstelling.
Het Frits de Zwerverfonds* heeft tot doel: de belangstelling voor de geschiedenis van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog, speciaal bij jongeren, te stimuleren en levend te houden.
Het Fonds tracht zijn doel in eerste instantie te bereiken door jaarlijks een opstel/essaywedstrijd uit te schrijven over een van tevoren bekend gemaakt thema uit de bezettingstijd. Voor de beste opstellen worden twee prijzen beschikbaar gesteld.


2. Beheer.
Het Fonds wordt beheerd door het Bestuur van de IJsselacademie.


3. Geldmiddelen.
Het Fonds beschikt over een startkapitaal van f 16.000,-, zijnde het bedrag, dat is geschonken bij gelegenheid van het afscheid van drs. H. Smit als burgemeester van Hardenberg.
De instandhouding van het Fonds vindt plaats door rente-toevoeging, subsidies, giften, sponsorgelden, etc.


4. Werkgebied en doelgroep.
Het Fonds beperkt zijn werkzaamheden tot het Overijsselse gedeelte van het samenwerkingsverband Regio IJssel-Vecht.
Het Fonds richt zich op leerlingen van alle categorieën in het Voortgezet Onderwijs in de leeftijd van 14 tot en met 18 jaar.


5. Huishoudelijk reglement.
De organisatie van de opstel/essaywedstrijd, de samenstelling van de jury, de wijze van beoordeling, de toekenning van de prijzen en alles wat verder aan de orde kan komen in dit kader, wordt geregeld in een huishoudelijk reglement.


6. Wijziging in de Algemene Bepalingen.
Vaststelling van deze Algemene Bepalingen en wijziging daarvan geschieden door het Bestuur.
Wijzigingen worden niet vastgesteld, dan na voorafgaand overleg met de heer drs. H. Smit.


7. Gevallen, waarin de Algemene Bepalingen niet voorzien.
In gevallen, waarin deze Algemene Bepalingen niet voorzien, beslist het Bestuur van de IJsselacademie.

 

*) genoemd naar ds. F. Slomp, predikant te Heemse-Hardenberg gedurende de bezettingstijd, die onder de naam Frits de Zwerver de stoot heeft gegeven tot de oprichting van de L.O.-L.K.P., één van de grootste organisaties voor de hulp aan onderduikers en vervolgden


Einde van de algemene bepalingen.

 

 

Winkelmandje

Tekst van de Maond
Bekijk hier alle teksten.
Nieuws
Streektaal in de zorgWoordenboek van de Overijsselse taalDigitale dossier Cursussen ambachtelijk hip

Disclaimer | Colofon | © 2011 Stichting IJsselacademie. Alle rechten voorbehouden.