Home | Organisatie | Disclaimer
Twitter Youtube Facebook
Werkgebied
Canon van OverijsselCanonkijker in beeld Tradities in Overijssel
Stichting IJsselacademie
Bezoek- en postadres:
Eikenstraat 20
8021 WX Zwolle
t 038 426 63 00
e info@ijsselacademie.nl
Disclaimer: copyright en privacystatement

Copyright
Deze internetsite wordt u aangeboden door de stichting IJsselacademie. Op de inhoud van deze site (alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur) heeft de stichting IJsselacademie het auteursrecht en behoudt de stichting IJsselacademie zich alle rechten voor op de inhoud, tenzij anders is aangegeven. Waar rechten bij derden berusten, is dit aangegeven.

Hergebruik van informatie
Het openbaar maken, verveelvoudigen of in een geautomatiseerd gegevensbestand opslaan (hergebruik) van informatie waarvan de stichting IJsselacademie rechthebbende is, is alleen met voorafgaande toestemming van de stichting IJsselacademie toegestaan.

Hergebruik van informatie waarvan de rechten bij derden berusten, is slechts met voorafgaande toestemming van de derde-rechthebbende toegestaan. Voor zover rechten bij derden berusten, hebben zij toestemming gegeven voor publicatie op onze website.

Mocht u desondanks op deze website gegevens tegenkomen waarvan u rechthebbende bent en voor het tonen waarvan u geen toestemming aan de stichting IJsselacademie hebt gegeven, neemt u dan contact met ons op.

Aansprakelijkheid
De stichting IJsselacademie zet zich in voor correcte en actuele informatieverstrekking op de site, maar kan geen garanties geven voor nauwkeurigheid en volledigheid op het moment waarop zij wordt ontvangen, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is.

De stichting IJsselacademie aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor (vermeende) directe, indirecte of andere schade, voortvloeiend uit het bezoeken van (of het niet kunnen verkrijgen van toegang tot) deze site, of die het gevolg mocht zijn van gebreken in de juistheid en/of volledigheid van de op de website beschikbare informatie.

Hyperlinks
Bepaalde hyperlinks in onze site kunnen u brengen naar sites (en op servers) van derden, waarover de stichting IJsselacademie geen controle heeft. De stichting IJsselacademie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de daar aangeboden informatie.

Daarnaast leiden links van andere sites naar de site van de stichting IJsselacademie. Het bestuur van de stichting IJsselacademie waarborgt niet de juistheid en accuraatheid van de informatie die vervat is op deze sites. Tenzij dit uitdrukkelijk vermeld wordt, impliceert de stichting IJsselacademie geen goedkeuring of betrokkenheid (direct of indirect) met betrekking tot de inhoud van deze sites.

Privacystatement
De stichting IJsselacademie vindt het van essentiëel belang dat de persoonlijke gegevens van onze klanten op onze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd.

Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

De stichting IJsselacademie gebruikt de persoonsgegevens om de volgende diensten te leveren:

Gegevens over het gebruik van de site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u per e-mail te informeren over (wijzigingen in) de dienstverlening. U via het reactieformulier wijzigingen in uw gegevens doorgeven, of het toesturen van e-mail stoppen. Wilt u daarna weer informatie per e-mail ontvangen dan kunt u dit ook weer via het reactieformulier opnieuw aangeven.
Als u reageert op een actie, enquête of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.
Verder hebben wij uw adresgegevens nodig om u door u bestelde items, zoals aangevraagde folders of kaartjes, toe te sturen.
Ook vragen wij uw naam en adres wanneer u het secretariaat benadert, bijv. met een melding over verloren voorwerpen.
Geen gebruik van gegevens door derden
Op de website van de stichting IJsselacademie treft u een aantal links aan naar andere, niet bij de stichting IJsselacademie behorende, websites. De stichting IJsselacademie kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonlijke gegevens.

De stichting IJsselacademie stelt onder geen beding uw gegevens ter beschikking aan derden. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht. De stichting IJsselacademie is soms bij wet verplicht om persoons-gegevens te verstrekken. Mocht zich dat voordoen, dan zullen wij ons bij deze wettelijke verplichting houden aan de eisen zoals deze door de Wet bescherming persoonsgegevens zijn vastgesteld.

Klikgedrag
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om informatie te verschaffen op basis waarvan de inrichting van de website geoptimaliseerd kan worden, zodat de stichting IJsselacademie haar dienstverlening aan u nog verder kan verbeteren.

Vragen
Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u telefonisch, schriftelijk of via e-mail contact opnemen met ons.

Wijzigingen
De stichting IJsselacademie behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Dit beleid zal echter nimmer in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens.

 

Winkelmandje

Tekst van de Maond
Bekijk hier alle teksten.
Nieuws
Streektaal in de zorgWoordenboek van de Overijsselse taalDigitale dossier Cursussen ambachtelijk hip

Disclaimer | Colofon | © 2011 Stichting IJsselacademie. Alle rechten voorbehouden.