Het dialect van Hasselt. Klank- en vormleer

Vooruitboeren. Overijssel 1950-2000

Uit rivier en zee geboren. Honderd erven op het Kampereiland, 1364-2014

Ambitie en optimisme. Stedenbouw en architectuur in Kampen, 1940-1970

Tradities in Ommen

Canon van Overijssel. Vijftig vensters op de provinciale geschiedenis

Belt-Schutsloot en omgeving in 60 prentbriefkaarten

De canon van Steenwijkerland. Veertig vensters op de geschiedenis van de gemeente

Kijkwijzer. Landgoedluiken Overijssel

IJsseldelta. Nationaal Landschap in beeld

Tuinen en parken in Vollenhove

Grensgang. Een historische reis langs de randen van Overijssel

Anderhalve eeuw Zwols. Vocaalveranderings- processen in de periode 1838-1972

Een perfecte lantcaerte. De kaarten van Overijssel door Nicolaas ten Have

Het dorp dat er niet had moeten komen. Mariënheem: 75 jaar een bloeiende gemeenschap

Armenzorg en nabuurschap. De Armvoogdij Muggenbeet

Dwangarbeid in Staphorst. Joodse werkkampen in Staphorst en Rouveen

Binnen de poorten. Ontstaan en ruimtelijke ontwikkeling van de binnenstad van Kampen

De Overijsselse Waterstaat in de kaart gekeken

Tekenend voor Kampen. De gemeente Kampen in een reeks van vijftig prenten

Schokland verlaten. Een reconstructie van de ontvolking in 1859

Hooibergen in Nederland

Fondslijst Stichting IJsselacademie

In ons publicatieoverzicht wordt slechts een selectie van onze uitgegeven boeken getoond. Kijk voor een volledig overzicht van onze publicaties in onze fondslijst.