Mobiele Taalkamer

In museum TwentseWelle is er een Taalkamer met allerlei audio- én audiovisueel materiaal op het gebied van de Twentse en Nedersaksische streektaal. Het is de enige Taalkamer in Nederland.

IJsselacademie, Historisch Centrum Overijssel en museum TwentseWelle werken aan de realisatie van een mobiele versie van deze Taalkamer, zodat het Overijsselse publiek kennis kan nemen van de vele varianten van het Nedersaksisch binnen de provincie. De mobiele Taalkamer zal een onderdeel worden van de reizende expositie die voor het project Boeren in Overijsel wordt georganiseerd.

TwentseWelle onderzoekt momenteel hoe het verzamelde materiaal binnen dat project kan worden tentoongesteld. De streektaalmedewerkers van TwentseWelle en IJsselacademie hebben regelmatig overleg over hoe de mobiele taalkamer ingericht zou moeten worden.