Home | Taal | Tekst van de Maond | Tekst van de Maond 2010 | augustus 2010 - Engelbertus
Twitter Youtube Facebook
Werkgebied
Canon van OverijsselCanonkijker in beeld Tradities in Overijssel
Stichting IJsselacademie
Bezoek- en postadres:
Eikenstraat 20
8021 WX Zwolle
t 038 426 63 00
e info@ijsselacademie.nl
augustus 2010 - Engelbertus

Bertus van de Zandkamp heet eigenlijk Engelbertus van de Zande. Een braven is hee nooit ewest en zal hee nooit worden ook. Hee is altied meer Bertus dan Engel.
Umdat hee in een afgelègen huusken woont, ergens achteraf op een dreuge, schraole kamp is lange gelejen zien name deur het vollek al veranderd in Bertus van de Zandkamp. Hee woont zo afgelègen op het platste platteland met zukke verre vergezichten, dat hee op zaoterdagmärgen al kan zeen wee d’r ‘s aovends bie hem op visite kump. De afstand naor de bewoonde wereld is ook zo groot, dat hee eigen-lijk neet zonder auto kan. Maor hee hef een probleem: Al hef hee dan wel een auto, hee hef gin riebewies. As hee dus naor het dorp geet, ridt hee dree kilometer deur de zandweg naor de härde weg en geet vandöör de laatste kilometer lopen. Dan haalt hee zien boodschappen en zeult twee zwöre tassen naor zien auto.
Op een dag, toen het zo härd règenden, da-j gin musse zaggen umdat dee baoven de laaghangende wolken vlaogen, hef Bertus egokt en de auto op het märktpleintjen eparkeerd. Eigenlijk was er niks an de hand ewest, as bie terugkomst uut de supermärkt  de afstandsbediening van het portierslot neet had eweigerd. En jao heur, nao een kwartier vruchteloos martelen en mieren stond er een agent naost hem.
“Wil hee neet lös, Bertus?”
“Jaowel, maor hee daagt mien uut; hoelange ik het vol holle met proberen veurdat ’k de hamer uut de kofferbak pakke.”
De agent kon er neet umme lachen en veulden zich beledigd. Meerdere bonnen veur het ontbrèken van allerlei papieren wazzen dan ook gauw genog uut-eschreven. Toen de agent goed en wel weg was, werd de auto bange veur de hamer en vlaog het slot inèns lös. Een hallef uur later had Bertus de boodschappen in het aanrecht-kastjen.
Een maond later was Bertus veur de greune taofel. De rechter hield hem veur dat riejen zonder riebewies heel gevöörlijk is en wees hem umslachtig op zien verant-woordelijkheid. Maor Bertus onderbrak hem en zei dat hee het neet kon bewiezen, maor wel het vermoeden had dat de meeste ongelukken wordt emaakt deur mensen dee allemaole wèl een riebewies hebt.
“Dus bespöör mien oew betoog, veurdragen doo-j maor in oew vrieje tied. Ik binne druk dus zeg maor wat het kost.”
Met honderdviefentwintig euro en dree dagen veurwaardelijk kwamp Bertus thuus.
Noe, een jöör later, hef Bertus toch nog zien riebewies ehaald. Maor hee mot d’r binnenkort weer hen; ze hebt hum esnapt. Hee hef met vier en vieftig kilometer per uur viefenvieftig euro te härd erejen deur de dorpsstraote.
Mocht de rechter noe denken dat hee met een-nul zal winnen, Engelbertus hef de geliekmaker veur het inkoppen. Veurige wèke namelijk is de rechter tiedens een plezierritjen met zien auto op zundagmiddag in de modder van de zandweg bie Bertus zien huus blieven stèken. En Bertus is koopman. Hee hef de rechter er met een slepkabel uutetrokken. Op de härde weg an-ekommen, negeerden hee het toeteren van de rechter achter zich en slepten hem het hele dorp deur tot veur het plietsieburo. Toen ze beiden uutestapt wazzen, merkten Bertus, nog veur de rechter iets kon zeggen, zo langes zien neuze weg op: “Niks te danken, meneer. Ie mochten döör eigenlijk gens neet kommen, maor goeie vrinden mot onder alle umstandigheden op mekaere können rèkenen.”
Weer thuus liep hee regelrecht naor de schure. Van een schap pakten hee een plankjen met een iesderen plaatjen d’r op. Döörmee ging hee gewaopend met een hamer en twee spiekers veur naor de zandweg. Hee spiekerden het plankjen an een miezerige weideposte, wöör nog gin hond tegen zol willen plassen. Döör had het ding heel vrogger ook altied ezèten. Maor het was d’r jören gelejen een keer af-evallen: EIGEN WEG VERBODEN TOEGANG.
Laot de rechter noe maor kommen kieken. Bertus rèkent er op dat dee dan tot ‘remise’ zal besluten.

Wim Lubberding, Deventer

 

Winkelmandje

Tekst van de Maond
Bekijk hier alle teksten.
Nieuws
Streektaal in de zorgWoordenboek van de Overijsselse taalDigitale dossier Cursussen ambachtelijk hip

Disclaimer | Colofon | © 2011 Stichting IJsselacademie. Alle rechten voorbehouden.