160 Overijsselse scholen aan de slag met Nedersaksische Wiesneus

Wiesneus 2020

Een recept voor ‘Hatseflatstaart’, vrijheidsleedkes, ’n Kolletje vertealsel, ’n weurzeuker, beeldverhalen en nog völ meer in het dialect: je vindt het in de Wiesneus. Met dit jaar ook popliedjes in de streektaal en verhalen voorgelezen door rocker Hendrik Jan Bökkers. En dat allemaal in het Nedersaksisch: een taal die in noordoost Nederland gesproken wordt. 

Het Nedersaksisch
‘Het Nedersaksisch is een heel oude taal: ouder zelfs dan het Standaardnederlands’, aldus Bökkers. Kinderen in Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en sommige stukjes van Friesland (Stellingwerven) en Flevoland (Urk) horen deze taal nog veel om zich heen, van hun opa’s en oma’s bijvoorbeeld. En sommige kinderen spreken het zelf ook! Die kinderen zijn meertalig: ze spreken meer dan één taal. 

Maart dialectmaand
Maart 2020 is ‘dialectmaand’: de maand waarin het Nedersaksisch veel extra aandacht krijgt. Niet alleen met een gratis tijdschrift voor kinderen, maar ook met webinars, radio-uitzendingen en streektaal in de zorg. 

Wat is er zoal te doen?
Elke woensdag in maart om 15:00 uur worden Nedersaksische verhalen voorgelezen in het Twentehoes (gevestigd in de bibliotheek Hengelo). Daarnaast geeft de Sallandse zanger Hendrik Jan Bökkers een college aan schoolkinderen in het Kulturhus in Borne. Extra bijzonder is de aandacht die het Twents momenteel krijgt door de film De beentjes van Sint-Hildegard. Het Twentehoes wil hierbij aanhaken door de film te vertonen met een inleiding en nagesprek door Thea Kroese in samenwerking met Concordia in Enschede. 

160 basisscholen
Ruim 160 Overijsselse basisscholen hebben de gratis Wiesneus ontvangen, om er zelf in te lezen én eruit voorgelezen te gaan worden. Projectleider Ellen Peters van het Twentehoes is apetrots: ‘Dankzij dit prachtige initiatief gaan nu duizenden kinderen met streektaal aan de slag. Precies waar we in het Twentehoes zo graag werk van maken!’ 

Vier varianten
De Wiesneus verschijnt in vier varianten: kinderen in Groningen, Drenthe, Overijssel en de Achterhoek krijgen elk een eigen editie, in het dialect dat daar gesproken wordt. Dat heet dan bijvoorbeeld ‘Twents’, ‘Sallands’ of ‘Achterhoeks’. Het Nedersaksisch klinkt namelijk overal weer net wat anders. Alleen het Nederlands heeft een standaard spelling, die je op school leert. Het Nedersaksisch heeft dat (nog) niet.

Nieuw dit jaar: Nedersaksische pop door Nathalie Baartman en voorgelezen verhalen
De Wiesneus wordt in 2020 voor de tweede keer verspreid in Overijssel. Dit jaar zijn de Wiesneus-verhalen voor het eerst ingesproken. ‘Op deze manier kunnen ook docenten die het spannend vinden om Nedersaksisch te spreken in de klas aan de slag met verhalen uit de Wiesneus’, vertelt Peters. Daarnaast zijn er speciaal voor deze Wiesneus editie, met als thema vrijheid, popliedjes vertaald. Nathalie Baartman en Milou Hesselink hebben deze liedjes ingezongen. Vrij zijn van Marco Borsato werd Vriej ween, Think van Aretha Franklin werd Wies en Freedom van George Michael veranderde in Vriejheaid. ‘Het is belangrijk om aan te sluiten bij de belevingswereld van kinderen,’ aldus Peters. ‘(Pop)muziek is herkenbaar en geeft een bepaalde houvast, daarmee kan je iets dat nieuw of anders is, zoals streektaal, introduceren.’

Open de lesbief met het thema ‘Vrijheid‘ of de lesbrief over de ‘Vrijheidsleedkes‘, download daarbij ook alle tekst van de Vrijheidsleedkes om mee te zingen.

Ga voor meer informatie naar www.wiesneus.nl