Welkom bij de IJsselacademie

De IJsselacademie is een kenniscentrum en productiehuis voor streekcultuur in Overijssel. U kunt bij ons terecht met vragen over taal, geschiedenis en tradities in de regio. We maken ons hard voor wetenschappelijk onderzoek en versterken de belevingswaarde van streekcultuur. Dat doen we via publicaties, evenementen en educatie. Hierbij werken we nauw samen met het HCO vestiging Zwolle en regionale erfgoedpartners.

  • 21-07-2016

    Nieuw online magazine MijnStadMijnDorp is uit

    Het nieuwe online magazine MijnStadMijnDorp juli 2016 is verschenen. In dit digitale historische tijdschrift over Overijssel staan allerlei interessante artikelen over de Overijsselse geschiedenis. In dit nummer onder meer verhalen over het plan Van Embden voor de Zwolse binnenstad, het rijke bezit van het Agnietenklooster in Diepenveen en een overzicht van verdwenen watermolens in Overijssel. Onze eigen Ewout van der Horst interviewde de beheerder van de watertoren in Hengelo, Martin Strengers. De toren krijgt dit najaar een andere bestemming krijgt. Lees het artikel hier.

  • 21-07-2016

    Boek Twents voor beginners verschenen

    Na het succesvolle boekje Achterhoeks voor beginners is er nu een Twentse tegenhanger: Twents voor beginners. Na het bestuderen van dit boekje ben je nog geen echte Tukker, maar toch op zijn minst een goeie naober. En, zoals André Manuel in het voorwoord schrijft: Nun goeien noaber is better dan nun verre kieker. Maar dat is dan weer niet helemaal goed Twents, want echte Tukkers zeggen: better as! En ze schrijven: nen goeien noaber. Hoe je het Twents moet schrijven, kun je in dit boekje leren, maar nog veel meer. Bijvoorbeeld dat je in het Twents niet altijd precies zegt waar het op staat....

Thema's

Geschiedenis

De IJsselacademie is in Overijssel dé specialist in onderzoek naar de geschiedenis van het dorp of de stad en streek waar we wonen. Met de uitkomsten kunnen we verbanden leggen tussen het persoonlijke en het gemeenschappelijke, tussen het alledaagse en grotere ontwikkelingen.

Taal

Het Nedersaksisch van Overijssel kent vele varianten. Van Vollenhove tot De Lutte heeft elk dorp en elke stad zijn eigen taal. De IJsselacademie bestudeert deze varianten en legt ze voor het nageslacht vast in grammatica’s, het Woordenboek van Overijssel en via de website De Taal van Overijssel.

Tradities

Overijssel is rijk aan tradities en gebruiken. Elk seizoen heeft zijn bijzondere rituelen: van carbidschieten en paasvuren tot zomerfeesten en midwinterhoornblazen. Het is de kunst om steeds nieuwe beoefenaars en jongere generaties aan te spreken. De IJsselacademie denkt hierin mee met de betrokken gemeenschappen en heeft ruime ervaring met vernieuwingen elders in de provincie en het land.

Uit rivier en zee geboren. Honderd erven op het Kampereiland, 1364-2014

De Kampereilanden zijn al meer dan 650 jaar in het bezit van de stad Kampen. In de 14de eeuw werd de agrarische grond opgedeeld in erven en sindsdien worden ze verpacht. Doordat het gebied door de werking van de IJssel en de Zuiderzee steeds aangroeide, nam het aantal erven ook toe: van acht erven in 1432, tot veertig in 1594, zeventig in 1782 en honderd in 1880.

Ambitie en optimisme. Stedenbouw en architectuur in Kampen, 1940-1970

In de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog, de zogenoemde wederopbouwperiode, veranderde het aanzien van Nederland drastisch. De bevolking groeide en de middenstand en industrie- en dienstensector floreerden. Al deze ontwikkelingen speelden zich ook af op het grondgebied van de huidige gemeente Kampen, in verhevigde mate, want weinig delen van het Oude Land waren zo direct betrokken bij de aanleg van de Zuiderzeepolders.