Welkom bij de IJsselacademie

De IJsselacademie is een kenniscentrum en productiehuis voor streekcultuur in Overijssel. U kunt bij ons terecht met vragen over taal, geschiedenis en tradities in de regio. We maken ons hard voor wetenschappelijk onderzoek en versterken de belevingswaarde van streekcultuur. Dat doen we via publicaties, evenementen en educatie. Hierbij werken we nauw samen met het HCO vestiging Zwolle en regionale erfgoedpartners.

  • 12-10-2016

    Boek Vooruitboeren gepresenteerd

    Op dinsdagmiddag 11 oktober vond op melkveebedrijf Zandman in Beerze de boekpresentatie plaats van het boek Vooruitboeren. Overijssel 1950-2000. Vrijwel alle geïnterviewde boeren en boerinnen waren aanwezig. Boer Gerrit Vorkink uit Holten siert de cover van het boek en nam het eerste exemplaar in ontvangst uit handen van Arie Slob, directeur IJsselacademie/HCO.  In het boek ‘Vooruitboeren’ blikken de boeren in Overijssel met een mengeling van weemoed en trots terug in de tijd. Wat heeft de ontwikkeling van boerenbedrijven bepaald? Welke veranderingen zijn er...

  • 12-09-2016

    Subsidie voor agrarisch erfgoed in Overijssel

    Een steuntje in de rug van eigenaren om historische boerenerven voor de toekomst te behouden. Dat is de insteek van een nieuwe subsidieregeling voor agrarisch erfgoed in Overijssel. Vier boerderijenstichtingen in de provincie hebben op initiatief van de IJsselacademie daarvoor de handen ineengeslagen. Duizenden historische boerderijen en bijzondere bijgebouwen sieren het Overijsselse landschap. Door verlies van de agrarische functie verdwijnt dit erfgoed in ras tempo.  Stichting IJsselhoeven, Sallands erfgoed, Twentse erven en Maarkels Landschap maken zich hard voor behoud en...

Thema's

Geschiedenis

De IJsselacademie is in Overijssel dé specialist in onderzoek naar de geschiedenis van het dorp of de stad en streek waar we wonen. Met de uitkomsten kunnen we verbanden leggen tussen het persoonlijke en het gemeenschappelijke, tussen het alledaagse en grotere ontwikkelingen.

Taal

Het Nedersaksisch van Overijssel kent vele varianten. Van Vollenhove tot De Lutte heeft elk dorp en elke stad zijn eigen taal. De IJsselacademie bestudeert deze varianten en legt ze voor het nageslacht vast in grammatica’s, het Woordenboek van Overijssel en via de website De Taal van Overijssel.

Tradities

Overijssel is rijk aan tradities en gebruiken. Elk seizoen heeft zijn bijzondere rituelen: van carbidschieten en paasvuren tot zomerfeesten en midwinterhoornblazen. Het is de kunst om steeds nieuwe beoefenaars en jongere generaties aan te spreken. De IJsselacademie denkt hierin mee met de betrokken gemeenschappen en heeft ruime ervaring met vernieuwingen elders in de provincie en het land.

Vooruitboeren. Overijssel 1950-2000

Het paard maakte plaats voor de trekker, de melkbus voor de koeltank en het agrarisch familiebedrijf voor grootschalige ondernemingen. De oudere generatie boeren heeft het leven en werken op de boerderij revolutionair zien veranderen. In een periode van enkele decennia kreeg het platteland een volledig ander aanzien. Rondom historische boerderijen schoten nieuwe bedrijfsgebouwen als paddenstoelen uit de grond. Snijmaïs en gras verdrongen het graan en de akkertjes met aardappels of suikerbieten.

Uit rivier en zee geboren. Honderd erven op het Kampereiland, 1364-2014

De Kampereilanden zijn al meer dan 650 jaar in het bezit van de stad Kampen. In de 14de eeuw werd de agrarische grond opgedeeld in erven en sindsdien worden ze verpacht. Doordat het gebied door de werking van de IJssel en de Zuiderzee steeds aangroeide, nam het aantal erven ook toe: van acht erven in 1432, tot veertig in 1594, zeventig in 1782 en honderd in 1880.