Welkom bij de IJsselacademie

De IJsselacademie is een kenniscentrum en productiehuis voor streekcultuur in Overijssel. U kunt bij ons terecht met vragen over taal, geschiedenis en tradities in de regio. We maken ons hard voor wetenschappelijk onderzoek en versterken de belevingswaarde van streekcultuur. Dat doen we via publicaties, evenementen en educatie. Hierbij werken we nauw samen met het HCO vestiging Zwolle en regionale erfgoedpartners.

  • 22-11-2016

    Kapschuren, bakhuisjes en schöppes in Overijssel krijgen een nieuw bestaan.

    Kapschuren, bakhuisjes en schöppes in Overijssel krijgen een nieuw bestaan. Twintig boerderijen en bijgebouwen zijn geselecteerd voor een restauratiesubsidie van de samenwerkende boerderijstichtingen in de provincie Overijssel. Met steun van de IJsselacademie en Monumentenwacht hebben de boerderijenstichtingen IJsselhoeven, Sallands erfgoed, Twentse erven en Maarkels Landschap een subsidieregeling opgezet onder de titel Beleef het boerenerf(goed)! De bedoeling van de regeling is om bijzondere (bij)gebouwen te bewaren. Bijna zestig eigenaren uit alle hoeken en gaten van Overijssel deden een...

  • 25-11-2016

    Boekpresentatie over jeugdliteratuur in Overijssel

    Niet eerder is de wereld van de jeugdliteratuur van deze provincie zo compleet in beeld gebracht. Honderden namen passeren de revue in dit rijk geïllustreerde boek van 290 pagina’s. De feestelijke presentatie van het boek ABC: daar begint het mee! vindt plaats op vrijdagmiddag 25 november 2016 bij Rijbrink,Van Alphenstraat 11, 7442 TW Nijverdal.  Genodigden en afnemers van het boek zijn van harte welkom vanaf 16.00 uur voor en kopje koffie of thee; het programma begint om 16.30 uur. Tijdens de presentatie kunt u uw bestelling in ontvangst nemen. Ook...

Thema's

Geschiedenis

De IJsselacademie is in Overijssel dé specialist in onderzoek naar de geschiedenis van het dorp of de stad en streek waar we wonen. Met de uitkomsten kunnen we verbanden leggen tussen het persoonlijke en het gemeenschappelijke, tussen het alledaagse en grotere ontwikkelingen.

Taal

Het Nedersaksisch van Overijssel kent vele varianten. Van Vollenhove tot De Lutte heeft elk dorp en elke stad zijn eigen taal. De IJsselacademie bestudeert deze varianten en legt ze voor het nageslacht vast in grammatica’s, het Woordenboek van Overijssel en via de website De Taal van Overijssel.

Tradities

Overijssel is rijk aan tradities en gebruiken. Elk seizoen heeft zijn bijzondere rituelen: van carbidschieten en paasvuren tot zomerfeesten en midwinterhoornblazen. Het is de kunst om steeds nieuwe beoefenaars en jongere generaties aan te spreken. De IJsselacademie denkt hierin mee met de betrokken gemeenschappen en heeft ruime ervaring met vernieuwingen elders in de provincie en het land.

Het dialect van Hasselt. Klank- en vormleer

Wist u dat de taal van Hasselt wel 22 klinkers heeft, veel meer dan het Nederlands? Dat mööntien het verkleinwoord is van maond (maand) en ook van maone (maan)? Dat het meervoud van zönne zöns is en van zunne zunnen en dat dat heel verschillende dingen zijn? Dit zijn enkele details die in Het dialect van Hasselt. Klank- en vormleer aan de orde komen.

Vooruitboeren. Overijssel 1950-2000

Het paard maakte plaats voor de trekker, de melkbus voor de koeltank en het agrarisch familiebedrijf voor grootschalige ondernemingen. De oudere generatie boeren heeft het leven en werken op de boerderij revolutionair zien veranderen. In een periode van enkele decennia kreeg het platteland een volledig ander aanzien. Rondom historische boerderijen schoten nieuwe bedrijfsgebouwen als paddenstoelen uit de grond. Snijmaïs en gras verdrongen het graan en de akkertjes met aardappels of suikerbieten.