Ambassadeurs

De initiatieven van de Overijsselacademie worden ondersteund door ambassadeurs. Zij dragen onze missie en visie uit binnen diverse sectoren. Daar zijn wij ze zeer dankbaar voor.

De ambassadeurs die ons op dit moment steunen zijn:

Onderwijs

• Bert Beun, lid College van Bestuur Deltion College

Kunst & cultuur

• Hendrik Jan Bökkers, zanger en theatermaker

• Johanna ter Steege, actrice en theatermaker

• Gerard Cornelisse, productieleider en theatermaker

• Vincent Robijn, directeur Collectie Overijssel

Overheid

• Martijn Dadema, burgemeester Raalte

• Patrick Welman, burgemeester Oldenzaal

• Arie Slob, oud Minister van Onderwijs

Natuur

• Michael Sijbom, directeur Landschap Overijssel

• Harold Viscaal, directeur Nationaal Park Weeribben-Wieden

Klimaat & water

• Stefan Kuks, watergraaf Vechtstromen, hoogleraar Universiteit Twente

Namens de economische regio’s

• Wim Boomkamp, voorzitter Twente Board Regio Twente

• Rob Zuidema, voorzitter Economic Board Regio Zwolle, directeur Zwolse theaters