Dialecttijdschrift Wiesneus

Wiesneus 2020 voorblad

Wiesneus is een dialecttijdschrift voor basisschoolkinderen dat vlak voor maart dialectmaand bij basisscholen in het Nedersaksisch taalgebied ligt. Er zijn verschillende versies van de Wiesneus, een Groningse, Drentse, Achterhoekse en Overijsselse. De verspreiding van de Overijsselse Wiesneus wordt gecoördineerd vanuit het Twentehoes. Om de verscheidenheid aan Overijsselse streektalen een plaats te geven binnen het Wiesneusproject, worden er verschillende dialecten gebruikt in een uitgave. Op deze manier wordt er gezorgd voor een afspiegeling van de interne dialectverscheidenheid in Overijssel.

Meer aandacht voor streektaal bij kinderen
Door middel van het lezen en spelen in het dialecttijdschrift Wiesneus wordt het cultuurgoed streektaal onder de aandacht van kinderen gebracht. Kinderen ervaren dat streektaal net als het standaard Nederlands een volwaardige taal is. Naast het culturele aspect speelt het taalverrijkende een rol. Voorlezen in de streektaal doet een appél op het analytisch denkvermogen van kinderen. De taalvergelijking biedt een stimulans voor de algemene taalontwikkeling.

Thema vrijheid
Het thema van Wiesneus 2020 is vrijheid, vanwege het jubileum 75 jaar vrijheid. Ongeveer 160 Overijsselse basisscholen hebben zich ingeschreven voor het dialecttijdschrift en dat is 4 keer zoveel als het jaar daarvoor. De Wiesneus wordt enthousiast ontvangen door basisscholen. Een teken dat de streektaal ook onder deze doelgroep nog geliefd is. Voor Wiesneus 2020 zijn er audiobestanden van het Wiesneusmateriaal gemaakt, zodat ook docenten die zich (nog) niet zeker voelen in de streektaal de Wiesneus kunnen laten voorlezen aan hun leerlingen. Ook zijn er popliedjes vertaald van het Nederlands naar het Nedersaksisch. Dit om de streektaal aantrekkelijk te maken voor de nieuwe generatie dialectsprekers. Een aantal leedkes zijn ingesproken door de Twentse cabaretier Nathalie Baartman. Sallander Hendrik Jan Bökkers heeft zijn stem geleend aan een paar verhalen en gedichten. Naast deze liedjes, verhalen en gedichten staan er ook woordzoekers, strips en kleurplaten in de Wiesneus.

Op www.wiesneus.nl zijn alle verschillende versies van de Wiesneus te vinden.