Gastlessen: streektaal op de werkvloer en het onderwijs

Lessen over streektaal in de zorg en lessen over burgerschap

De Overijsselacademie verzorgt gastlessen over het Nedersaksisch. We bieden gastlessen aan over het gebruik van streektaal op de werkvloer, en in het bijzonder in de zorg. Ook bieden we gastlessen aan die aansluiten bij het vak ‘burgerschap’. Daarin staat de verbindende factor van een vreemde taal centraal.

Nedersaksisch werkt

Nedersaksisch kan van groot belang zijn op de werkvloer. Vooral in de zorg zien we vaak dat cliënten behoefte hebben aan het spreken van de eigen moedertaal.

Door middel van lessen ‘streektaal in de zorg’ sporen we studenten op zorgopleidingen aan om te proberen een woordje Nedersaksisch te spreken als ze werken. Proberen, en zien wat het wordt: dat is het motto. 

Nedersaksisch verbindt

Daarnaast geven we gastlessen in burgerschap. Die lessen gaan over de cultuur die wij kennen in Overijssel en hoe deze bijzonder veel gelijkenis kunnen tonen met culturen veel verder van huis. Het doel van de lessen is om begrip te krijgen voor mensen die anders denken en doen dan jij. 

We zijn op het moment bezig met het verder ontwikkelen van deze gastlessen. Dat doen we bijvoorbeeld door een lesbrief op te stellen. In die lesbrief kan je precies lezen wat je kan verwachten van de gastlessen die Overijsselacademie aanbiedt.