De IJsselacademie is in Overijssel dé specialist in onderzoek naar de geschiedenis van het dorp of de stad en streek waar we wonen. Met de uitkomsten kunnen we verbanden leggen tussen het persoonlijke en het gemeenschappelijke, tussen het alledaagse en grotere ontwikkelingen. Het project ‘Canon van Overijssel’ is daarvan een sprekend voorbeeld. Gedeelde ervaringen en een collectief geheugen dat kritisch en met zorg wordt onderhouden, geven houvast en maken ons herkenbaar voor de buitenwereld. Daarmee kunnen we de veranderingen die de tijd met zich meebrengt makkelijker aan.

De IJsselacademie verbindt niet alleen het ‘kleine’ en ‘grote’ geschiedverhaal met elkaar. Het historisch onderzoek legt ook het noodzakelijke verband tussen archeologie en de zorg voor archieven, monumenten en cultuurlandschap. De Academie geeft daarmee praktisch uitvoering aan een samenhangend erfgoedbeleid in onze provincie. Door hierin samen te werken met de historische verenigingen, als de kenners van de lokale geschiedenis bij uitstek, versterken we het erfgoedveld in Overijssel als geheel.