Beleef het boerenerf(goed)!

Beleef het boerenerfgoed

Als vervolg op het project Boeren in Overijssel heeft de IJsselacademie het initiatief genomen om het agrarisch erfgoed in de provincie nadrukkelijker onder de aandacht te brengen. In samenwerking met de vier boerderijenstichtingen in de provincie is een subsidieregeling opgezet voor restauratie van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing op boerenerven.

Overijssel is gezegend met een rijk bestand aan historische boerderijen, die als pareltjes van boerenbouwkunst in het agrarisch cultuurlandschap liggen. De architectuur van de bouwwerken verschilt per regio: van de typische melkveebedrijven in noordwest-Overijssel, de gemengde boerenbedrijven op de zandgronden tot en met de veenkoloniale akkerbouwbedrijven in het noordoosten. In alle verscheidenheid vertellen deze erven het verhaal van het zwoegen en zweten van vele generaties plattelanders. Ze bevatten tastbare herinneringen aan vervlogen tijden in de vorm van bijvoorbeeld een (bijna) gave voorgevel, originele deel- of niendeuren, siermetselwerk of een bijzondere sluitsteen.

Binnen dit samenwerkingsproject vragen de partners gezamenlijk de aandacht voor het belang van het agrarisch erfgoed. De historische boerderijen dienen als cultuurhistorische ankerpunten op het platteland in ere gehouden te worden. Een klein steuntje in de rug helpt eigenaren vaak net even over de drempel om een karakteristiek element te behouden. In het bijzonder wordt de aandacht gevraagd  voor bijgebouwen op het boerenerf. Deze opstallen zijn vaak kenmerkend voor de agrarische bedrijfstypen in de provincie, zoals de vaarschuren in de waterrijke kop, de karnhuisjes in Salland of de bakspiekers in Twente.

Voor de restauratie van cultuurhistorisch waardevolle bijgebouwen is 40 procent subsidie beschikbaar met een maximum van 3000 euro. Voor herstel van (woon)boerderijen en schuren met een economische bestemming kan 20 procent worden aangevraagd, met een maximum van 4000 euro. De aanvragen worden beoordeeld en uitgevoerd door de stichtingen IJsselhoeven, Sallands Erfgoed, Twentse Erven en Maarkels Landschap, met ondersteuning van de IJsselacademie en Monumentenwacht. Waar mogelijk brengt de IJsselacademie de geschiedenis en modernisering van dat erfgoed in beeld door op locatie een infotainmentprogramma te verzorgen. Het project  is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel.

*De eigenaren van de boerderij De Vlaminckhorst bij Heino hebben een eigen website gemaakt waarop de vorderingen van de restauratie zijn te zien. Klik hier om de website te bekijken.