Canon van Overijssel

De IJsselacademie heeft in 2009 het initiatief genomen om in navolging van de Canon van Nederland een canonproject in Overijssel te lanceren. De bedoeling van dit project was om via lokale canons te komen tot een breedgedragen provinciale canon. Alle canons zijn gepubliceerd via een speciale website. Ze bieden inwoners en digitale bezoekers van Overijssel een stevig houvast bij een (nadere) cultuurhistorische verkenning van de eigen omgeving.

 

Van lokaal tot provinciaal

Jarenlang hebben honderden vrijwilligers van historische verenigingen en andere belangstellenden gewerkt aan het samenstellen, schrijven en illustreren van een cultuurhistorische canon voor hun stad of dorp. Op basis van deze lokale canons is op 27 februari 2013 de integrale Canon van Overijssel gepresenteerd. 

 

Canon in de klas

De Canon van Nederland maakt tegenwoordig deel uit van de leerstof in het onderwijs. Op de speciale canonwebsite krijgt de nationale canon in Overijssel een lokale inkleuring: voor de provinciale en lokale canons zijn educatieve versies beschikbaar met toegankelijke teksten, aansprekende opdrachten en tien canonclips. Zo kunnen de leerlingen bijvoorbeeld nagaan wat de invloed van de Tachtigjarige Oorlog in hun woonomgeving was. Op die manier brengt de Canon van Overijssel de geschiedenis dichterbij de belevingswereld van de kinderen.

 

Sponsoring

De provincie Overijssel was de hoofdsponsor van dit project. Verder is er financiële ondersteuning van de gemeenten in Overijssel, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het VSBfonds, de Rabobank, COGAS Cultuurfonds en Stichting Hervormd Weeshuis Zwolle.

Producten

CanonvanOverijssel.nl

CanonvanOverijssel.nl biedt een overzicht van canons in de provincie op lokaal, regionaal en provinciaal niveau. De canons zijn op initiatief van de IJsselacademie gemaakt in samenwerking met lokale historische verenigingen en andere geïnteresseerden en laten u kennismaken met de cultuurhistorie van deze afwisselende provincie. 

Canonkijker

De Canonkijker toont meer dan duizend onderwerpen uit de lokale canons in Overijssel rechtstreeks op het beeldscherm van je smartphone of tablet-pc. Bijna elke plaats in de provincie beschikt over zo’n eigentijds cultuurhistorisch overzicht. Dankzij ingesproken teksten is de Canonkijker ook als audiotour te gebruiken. Bovendien bevat hij allerlei historische afbeeldingen en filmfragmenten.

Canonkunst

Naar aanleiding van de Canon van Overijssel zijn verspreid over de provincie vijftien kunstwerken in de openbare ruimte gerealiseerd. De kunstwerken hebben een lokale historische gebeurtenis of een breder historisch thema als vertrekpunt. Zij benadrukken een selectie van juist die onderdelen van de Canon van Overijssel die eerder niet zichtbaar was of nu niet meer zichtbaar is in het landschap.