Moderne Devotie

De Moderne Devotie

De Moderne Devotie, die in de IJsselstreek zijn bakermat had en internationale uitstraling kreeg, is niet opgenomen in de nationale cultuurhistorische canon. Misschien houdt de omissie verband met het matige imago waarmee deze laatmiddeleeuwse hervormingsbeweging binnen de Room-katholieke geloof nog altijd kampt?

Door historici als Johan Huizinga zijn Geert Groote en navolgers weggezet als betweters en zuurpruimen die met een boekje in een hoekje wegdoken. Door nieuw onderzoek is de afgelopen decennia duidelijk geworden dat de moderne devoten veel revolutionairder waren dan lange tijd aangenomen. Aspecten als onderwijs, sociale bewogenheid, muziekcultuur en relatief gunstige positie van de vrouw zijn lange tijd onderbelicht gebleven. Er is tamelijk veel baanbrekend wetenschappelijk onderzoek verricht dat de weg naar het brede publiek in Overijssel en daarbuiten nog niet heeft bereikt.

De IJsselacademie biedt inhoudelijke ondersteuning bij een breed scala van activiteiten rondom de Moderne Devotie, waaronder de opzet van een publieksboek, een pelgrimsroute en diverse publieksactiviteiten.