Landgoederen in Overijssel

Landgoederen in Overijssel

Medewerkers van de IJsselacademie zetten hun kennis en expertise steeds vaker in ter ondersteuning van andere initiatieven en organisaties. Een goed voorbeeld vormt onze samenwerking met het Overijssels Particulier Grondbezit. Deze organisatie behartigt de belangen van voornamelijk landgoedeigenaren in Overijssel.

De afgelopen jaren heeft het OPG verschillende restauratieprojecten op touw gezet, waarbij de IJsselacademie de cultuurhistorische achtergronden voor rekening nam. Naar aanleiding van de Kijkwijzer landgoedluiken in Overijssel hebben we landgoedeigenaren geadviseerd bij herstel of vernieuwing van het kleur- en patroongebruik op luiken van boerderijen en bijgebouwen. We hebben ook diverse verhalen achter gerestaureerde objecten als kanonnen, tuinmuren of boerderijen uitgezocht en voor het publiek ontsloten. Bovendien heeft de IJsselacademie zitting in de redactieraad van de website landgoedereninoverijssel.nl, waarbij wij de historische achtergrondinformatie verzorgen.