Memoires Arnoldus Waeijer

Het dagboek van de Zwolse aartspriester Arnoldus Waeijer is een belangrijke bron voor de geschiedenis van Zwolle in de zeventiende eeuw

Het dagboek van de Zwolse aartspriester Arnoldus Waeijer is een belangrijke bron voor de geschiedenis van Zwolle in de zeventiende eeuw. In meer dan zevenhonderd pagina’s memoreert Waeijer zijn belevenissen en schetst hij een beeld van de onderdrukking van het Katholieke geloof en het dagelijks leven in de Zwolse gemeenschap.

Hij vertelt over de belegering door “Bommen Berend”, die hem in de gelegenheid stelde de belangrijkste ontdekking van zijn leven te doen: de vondst van de beenderen van Thomas à Kempis. Maar ook gevaarlijke tochten naar omliggende steden en dorpen, de olifant in de Broerenkerk en de Franse soldaten die hun “blancke degens” trokken tijdens de mis, vond hij het vermelden waard.

De enige transcriptie van dit waardevolle werk, stamt uit 1917 en staat verspreid in Nederland in enkele bibliotheken. Om meer mensen bekend te maken met de geschiedenis van Zwolle, die door Waeijers memoires bijna tastbaar wordt, heeft de IJsselacademie een nieuwe, digitale transcriptie uitgegeven. Voorzien van een historische inleiding en annotatie is deze vanaf nu samen met afbeeldingen van het originele handschrift te raadplegen op MijnStadMijnDorp.