Overijsselse Koloniën van Weldadigheid

De Koloniën van Weldadigheid

De ‘Koloniën van Weldadigheid’ zijn in het najaar van 2016 door de Nederlandse ministerraad (mede namens België) voorgedragen bij het UNESCO Werelderfgoedcomité in Parijs voor opname op de werelderfgoedlijst. Hoewel het overgrote deel van de koloniën was gelegen in de provincie Drenthe, waren er in Overijssel ook twee: de Ommerschans (gemeenten Ommen en Hardenberg) en de kolonie Willemsoord (gemeente Steenwijkerland).

De provincie Overijssel geeft in haar uitvoeringsprogramma bij de Cultuurnota 2017-2020 aan de voordracht te steunen. De werelderfgoed-status biedt een unieke kans voor de gebieden rond de voormalige Koloniën. Het levert een enorme uitstraling op en geeft allerlei mogelijkheden voor ontwikkeling van bedrijvigheid en toerisme. In Ommen bestaan concrete plannen om een speciaal bezoekerscentrum in te richten.

De vereniging De Ommerschans heeft aangegeven behoefte te hebben aan extra publieke aandacht voor het verleden van de schans. De voormalige kolonie in Willemsoord opereert vooral onder de vlag van Museum de Koloniehof in Frederiksoord, maar heeft een groeiende behoefte om het eigen karakter van deze kolonie te benadrukken. In aansluiting bij de aanvraag en eventuele toekenning van de UNESCO Werelderfgoed-status zal de IJsselacademie de bekendheid van de in Overijssel gelegen voormalige Koloniën van Weldadigheid stimuleren.