Recreatie en toerisme

Bij de promotie van Overijssel als aantrekkelijke verblijfsregio speelt cultuurhistorie een voorname rol: van de Hanzesteden en de groene landgoederenzones tot en met monumentale plaatsen als Blokzijl, Staphorst of Ootmarsum. Recreanten weten de verhalen over de eigenheid van het landschap en historische relicten te waarderen. Cultuurtoerisme wint aan populariteit en het erfgoed neemt daarbij een belangrijke plaats in.

Inmiddels kent de vrijetijdssector in Overijssel zelf ook een rijke en aantrekkelijke geschiedenis, die slechts in zeer beperkte mate uitgedragen wordt. Na een lange aanloopfase in de eerste helft van de vorige eeuw, kwam vanaf de jaren vijftig het toerisme in een stoomversnelling. Een groeiend aantal mensen vond emplooi in een gevarieerd aanbod van ontspanning en vermaak voor de eigen bevolking en mensen van buiten. De kleurrijke verhalen van de recreatieve pioniers staan centraal in dit project. Waar mogelijk worden deze verhalen ingezet voor versterking van de belevingswaarde van de betreffende locaties.

IJsselacadmie-stagiaire Michel Hoenderboom heeft in 2018 alvast twee toeristische locaties in Twente onderzocht en beschreven in het tijdschrift MijnStadMijnDorp, te weten Bad Boekelo en Hotel-Restaurant De Broeierd in Enschede. In Steenwijkerland heeft de IJA contacten gelegd met een recreatieondernemer die het historische stadsstrand van Vollenhove nieuw leven in wil blazen. Dit contact krijgt in 2020 een vervolg. Er volgt nog een pilot in vermoedelijk Ommen.

Verder zijn in 2019 de voorbereidingen getroffen voor een project om de 600 panelen van het fietsroutenetwerk in Twente te voorzien van nieuwe teksten. Het gaat om korte verhalen die verwijzen naar een historische gebeurtenis op de betreffende plek. Het meerjarenproject is een samenwerkingsverband van IJsselacademie, stichting Stad en Land en Routenetwerken Twente.