Verhalend landschap

Verhalend landschap

Meer dan ooit is het besef doorgedrongen dat een sterke identiteit welbevinden oplevert voor bewoners, positief bijdraagt aan het vestigingsklimaat (mensen en bedrijven) én kansen biedt voor de vrijetijdseconomie. Namen en verhalen, gekoppeld aan het landschap, maken wezenlijk deel uit van de eigenheid van een plaats of streek, ook al doordat deze namen vaak in streektaal worden uitgedrukt.

De IJsselacademie heeft de stand van het veldnamenonderzoek in Overijssel geïnventariseerd en vastgesteld dat het wenselijk en haalbaar is om alles bij elkaar te brengen in één digitale gegevensbank, verbonden met één provinciale kaart. Op die manier komen de veldnamen eindelijk breed toegankelijk beschikbaar en wordt belanghebbenden unieke, nuttige en waardevolle informatie aangereikt. In de toekomst kan op deze kaart worden voortgebouwd, onder andere door het vastleggen van locatieverhalen (verhalen exclusief verbonden met een element in het landschap). De behoefte daaraan blijkt al overduidelijk uit de informatiefolders, boekjes en kaarten die voor bezoek aan natuurgebieden en cultuurregio’s worden gemaakt. Op termijn zou ook het boerderij- of ervenonderzoek kunnen aanhaken.