Getuigen & Tijdgenoten 1945 – 1950 in Indonesië

‘Wij zijn de laatsten der laatsten’, stelt de 91-jarige Jan van Dijk uit Enschede. ‘Van ons bataljon is bijna iedereen dood. Vroeger als ik door Twente fietste kon ik in bij ieder dorp wel bij iemand van 5-5 RI op de koffie. De laatste jaren heb ik vrijwel alle kerken en crematoria in de regio bezocht om afscheid te nemen van één van de jongens.’   

Het project Getuigen & Tijdgenoten geeft ooggetuigen die de periode 1945-1950 in Indonesië hebben meegemaakt een stem. Daarbij komen ook vragen aan bod over schaduwkanten van deze periode, waar eerder minder aandacht en ruimte voor was. Historicus Ewout van der Horst sprak met vijftien Indiëveteranen uit Overijssel, die openhartig vertelden over hun ervaringen in Indonesië. De presentatie van de website met deze verhalen vormt de aanleiding voor een netwerkbijeenkomst Getuigen & Tijdgenoten op 24 januari in Zwolle. Het onderzoeksteam stelt u op de hoogte van de laatste stand van zaken. 

Wanneer: Donderdag 24 januari 2019, 13.30 – 17.00 uur
Waar: Historisch Centrum Overijssel / IJsselacademie 
Bezoekadres: Van Wevelinkhovenstraat (geen nummer), Zwolle 
Parkeren: Eikenstraat 20, 8021 WX Zwolle 
Aanmelden: Laat ons weten dat u aanwezig bent bij de bijeenkomst, u kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar getuigen@ind45-50.nl 

Programma 
13.30 -14.00 uur: Inloop en ontvangst met koffie en thee 
14.00 – 14.05 uur: Opening door Vincent Robijn, directeur IJsselacademie 
14.05 – 14.30 uur: Het onderzoek Dekolonisatie, geweld en oorlog in Indonesië 1945-1950, het project Getuigen & Tijdgenoten en het belang van les petites histoires. Door Fridus Steijlen, KITLV 
14.30 – 15.00 uur: Vraaggesprek met Saskia Moerbeek van het Oral history knooppunt, Jayne Slot van Meerstemmige geschiedenissen en Mietji Hully van Oral History Theatervoorstelling Hoe zat het ook al weer? en het theater drieluik Aan de andere kant, over het belang van lokale initiatieven in het boven halen van verhalen. Door Stephanie Welvaart, NIOD en Fridus Steijlen, KITLV 
15.00 – 15.15 uur: Korte pauze 
15.15 – 15.45 uur: Lancering van de website Overijsselaars in de oost, verhalen van de Indiëgangers. Door Ewout van der Horst, historicus stichting IJsselacademie 
15.45 – 16.15 uur: Eerste blik op interviews en egodocumenten in het Getuigenproject. Door Eveline Buchheim, NIOD 
16.15 – 17.00 uur: Afsluitende borrel

Graag tot ziens!