Nedersakisch: een verzamelplatform voor iedereen

Het Nedersaksisch platform

Er gebeurt ‘gloepens’ veel op het gebied van streektaal en streekcultuur in ons Nedersaksisch gebied. Daarom hebben vijf provincies de handen ineengeslagen en samen het platform ‘Nedersaksisch’ opgezet. 

Op dit nieuwe platform vind je informatie over alle activiteiten rondom onze streektaal en streekcultuur. Denk bijvoorbeeld aan een kinderboek waarin dieren tokken en tjilpen in het Drents, een gedichtenwedstrijd in het Nedersaksisch, een spotifylijst met streektaalmuziek of een raadsvergadering die in het Nedersaksisch wordt gehouden. Het platform is bedoeld om het Nedersaksische gebied met elkaar te verbinden.

De website Nedersaksisch is een samenwerking tussen Centrum Groninger Taal en Cultuur (Groningen), Stichting Stellingwerver Schrieversronte (Friesland), Huus van de Taol (Drenthe), Overijsselacademie (Overijssel) en Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers (Gelderland). Het is tot stand gekomen met bijdragen van de betrokken provincies.