Hooibergen in Nederland. Geschiedenis en behoud van een agrarisch cultuurmonument

Eeuwenlang was de hooiberg een beeldbepalend element op het Nederlandse platteland en een belangrijk hulpmiddel bij de agrarische bedrijfsvoering. Sinds hooibergen hun functie hebben verloren, raken ze in verval en worden ze opgeruimd. Gelukkig is er de laatste tijd een groeiende belangstelling voor de hooiberg. Bergen worden gerestaureerd of zelfs nieuw gebouwd. Helaas gebeurt dit nogal eens met te weinig kennis van zaken, waardoor afbreuk wordt gedaan aan regionale bouwtradities en het oude cultuurlandschap. 

Hooibergen in Nederland. Geschiedenis en behoud van een agrarisch cultuurmonument behandelt de geschiedenis en verspreiding van de hooiberg in Nederland. Regionale verschillen komen uitgebreid aan bod in de regio’s Noordwest-Salland, Vechtstreek en Noord-Twente, Zuid-Salland en Zuid-Twente, Graafschap, Veluwe, Betuwe, Gooi, Eemdal en Utrechtse Heuvelrug. De lezer kan met het boek in de hand een tocht maken langs bewaard gebleven voorbeelden van diverse typen bergen. Om de bouwer van vandaag behulpzaam te zijn, is een hoofdstuk opgenomen over zelfbouw en worden nuttige tips gegeven met betrekking tot het onderhoud. Daarnaast wordt een tot op heden ontbrekende eenduidige typologie van hooibergen voorgesteld. Een lijst met de belangrijkste publicaties over hooibergen en een verklarende woordenlijst completeren het geheel. 

Hooibergen in Nederland is leerzaam, fraai vormgegeven en biedt veel kijkplezier dankzij de tientallen prachtige paginavullende kleurenfoto’s van landschapsfotograaf Henk Frons.

 

Verkoopinformatie

Dit boek is uitverkocht.