Kan uw organisatie advies van een expert gebruiken? Vraag een voucher aan!

Is uw organisatie van plan meer te doen met het digitaal beschikbaar stellen van de collectie? Twijfelt u of uw collectie wel onder de juiste omstandigheden bewaard wordt? Hoe zorgt u dat uw collectie ook in de toekomst toegankelijk blijft? Kan uw organisatie advies van een expert gebruiken? 

Historisch centrum Overijssel, Stichting IJsselacademie en Rijksmuseum Twenthe/De Museumfabriek hebben de handen ineengeslagen om erfgoedorganisaties in Overijssel van advies te voorzien voor vragen rondom collectiebehoud en -beheer. Dit doen we door de inzet van een vouchersysteem. Kleine musea, historische verenigingen en oudheidkamers kunnen zich aanmelden voor een voucher. Eén voucher staat gelijk aan een advies door één van de experts van Historisch Centrum Overijssel, de IJsselacademie en Rijksmuseum Twenthe/De Museumfabriek. Het advies kan gaan over collectiebeheer, depots, vrijwilligersbeleid, presentatie of een andere vraag waar de organisatie tegenaan loopt.

Tegelijkertijd is dit ‘vouchersysteem’ een manier om de ondersteuningsbehoeften van erfgoedorganisaties in kaart te brengen. De behoeften worden teruggekoppeld aan de provincie Overijssel, zodat zij weten wat er speelt en hier acties op kunnen ondernemen.

Hoe werkt het?
U doet een aanvraag door het aanvraagformulier in te vullen, hierin geeft u aan wat de vraag of het probleem is waar uw organisatie tegenaan loopt. Vervolgens beoordeelt het projectteam of uw organisatie in aanmerking komt voor deelname. Wanneer u in aanmerking komt, neemt de onderzoeker contact met u op voor een intakegesprek. Deze intake kan telefonisch plaatsvinden of bij u op locatie. Tijdens dit eerste gesprek gaat de onderzoeker verder in op uw vraag om te achterhalen wat de behoeften van uw organisatie zijn. Wanneer uw vraag helder is, zal de onderzoeker u in contact brengen met de juiste expert.

De expert komt bij u op locatie en gezamenlijk maakt u een plan van aanpak. Vervolgens brengt de expert het plan ten uitvoer. Dit kan bijvoorbeeld zijn door het geven van een advies over restauratie en behoud van de collectie, of over de omgang met vrijwilligers.

Achteraf vindt er een evaluatie plaats tussen de expert en de deelnemer.

Komt mijn organisatie in aanmerking?
Kleine musea, historische verenigingen en oudheidkamers in bezit van een collectie en gevestigd in Overijssel kunnen een aanvraag doen voor een voucher. Er gelden nog een aantal spelregels en voorwaarden, deze zijn te vinden op www.historischcentrumoverijssel.nl/voucher-spelregels.

Wilt u meer informatie of aanspraak maken op een voucher?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hinke Stallen, via h.stallen@historischcentrumoverijssel.nl.