Nedersaksisch in het basisonderwijs

Nedersaksisch in het basisonderwijs

Sinds augustus 2019 is Hendrik Jan Bökkers (zanger van de gelijknamige band) aangesteld als curriculumontwikkelaar. Hij ontwikkelt een curriculum “Nedersaksisch in het basisonderwijs”. Bökkers heeft een onderwijsachtergrond: met een PABO diploma op zak heeft hij met zijn schat aan praktijkervaring als beroepsmuzikant lesgegeven op onder andere de Rock Academie in Tilburg en de Academie voor Popcultuur in Leeuwarden. Daarnaast ontwikkelde hij een curriculum voor een MBO-popmuziekopleiding aan de Rijn IJssel Academie in Arnhem.

De status van het Nedersaksisch in het onderwijs
Het Nedersaksisch is sinds 1996 een erkende regionale taal. De huidige Nederlandse onderwijswetgeving staat al sinds jaar en dag toe dat er op basisscholen les in het Nedersaksisch gegeven wordt. Het Nedersaksisch convenant dat vorig jaar getekend is onderschrijft dat toenemend gebruik in onder andere het onderwijs wezenlijk bijdraagt aan de kennisontwikkeling, het levend houden en verder uitgroeien van het Nedersaksisch. Toch krijgt het Nedersaksisch in het onderwijs nog weinig aandacht. Het nieuwe curriculum moet hier verandering in brengen!

Het curriculum
Het nieuwe gemeenschappelijke curriculum is straks bruikbaar in het gehele Nedersaksische taalgebied. De eerste stap in het ontwikkelingsproces is al gezet: de kerndoelen zijn vastgesteld.

Om tot deze kerndoelen te komen is er nauw overleg geweest met de streektaalorganisaties in Groningen (CGTC), Drente (Huus van de Taol), de Stellingwerven (Stellingwerver schrieversronte), Overijssel (IJsselacademie en Twentehoes) en in de achterhoek (ECAL).

Naast deze streektaalorganisaties geeft ook Martijn Wieling, als Bijzonder hoogleraar Nedersaksische / Groningse Taal en Cultuur verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen, zijn goedkeuring aan deze kerndoelen.

De startnotitie ‘Kerndoelen Nedersaksisch in het basisonderwijs‘ is te lezen op de website van Huus van de Taol.

Het vervolg
In 2020 is de volgende stap om tot een leerlijn te komen. Deze leerlijn zal vervolgens gevuld gaan worden met bestaand én nog te ontwikkelen materiaal. Daarvoor is, naast de nauwe samenwerking met de verschillende streektaalorganisaties, een samenwerking in voorbereiding met de NHL Stenden Hogeschool. Zij hebben voor meertaligheid in het algemeen, en het Fries in het bijzonder, al meerdere onderwijsprogramma’s geschreven.

Het daadwerkelijke lesmateriaal, bestaande uit lessencycli en (losse) projecten, zal worden uitgegeven in de verschillende varianten die het Nedersaksisch kent. Het is de bedoeling om vanaf augustus 2020 te gaan proefdraaien op een aantal scholen.