Enquête over beleving van de Moderne Devotie

06-03-2018

De Moderne Devotie was een beweging van Europese betekenis. De bakermat van deze middeleeuwse stroming lag in de IJsselstreek.

IJsselacademie-stagiair Aline Timmer doet onderzoek naar de beleving rondom het thema Moderne Devotie. Ze heeft een enquête gemaakt over uw potentiële bezoek aan dit (im)materiële erfgoed. Met het invullen van de vragenlijst kunt u haar helpen! Klik hier om naar de enquête toe te gaan. 

*Titelfoto: De huidige Hervormde Kerk van Windesheim maakte deel uit van het kloostercomplex van de congregatie Windesheim. (foto: Cobie Uiterwijk, collectie HCO)