Vacature: wij zoeken een nieuwe directeur

 • Vacature
06-11-2017

Wij zoeken een nieuwe directeur!

Het Historisch Centrum Overijssel (HCO) is het informatiecentrum voor de geschiedenis van de Provincie Overijssel, de stad Zwolle en de stad Deventer. Archieven, boeken, prenten, kranten, kaarten, foto's, films, video's en geluidsopnames vertellen het verhaal van Overijssel vanaf de Middeleeuwen tot nu.

De bestuursvorm van het HCO is een openbaar lichaam met een Gemeenschappelijke Regeling. Partners in de regeling zijn de Minister van OC en W, de gemeente Zwolle en de gemeente Deventer. Het bestuur wordt gevormd door afvaardigingen van de partners, 2 wethouders namens de gemeente Deventer, 2 wethouders namens de gemeente Zwolle en 2 rijksbestuurders namens de minister. De opdracht van het HCO is de uitvoering van de publieke taken op grond van de Archiefwet. Tevens heeft het HCO de opdracht de collecties die het beheert onder de aandacht van een zo breed mogelijk publiek te brengen.  

IJsselacademie en Allemaal Zwolle
De directeur van het HCO is tevens directeur van stichting IJsselacademie, kenniscentrum voor regionale geschiedenis en streektaal, en directeur-bestuurder van stichting Allemaal Zwolle, die het verhaal van Zwolle gaat presenteren voor een breed publiek.

De opgave

 1. Archiefbeheer
  Het Historisch Centrum Overijssel beheert de archieven van het rijk, de provincie Overijssel, gemeente Deventer en gemeente Zwolle volgens de normen ‘goede, geordende en toegankelijke staat’ die in de archiefwet zijn vastgelegd.
   
 2. Digitale archieven
  De maatschappij produceert steeds meer digitale informatie en de verwachtingen van burgers nemen toe als het gaat om digitale informatie uit archieven op internet. Digitaal beheer (e-Depot) en digitale dienstverlening zijn speerpunten voor de komende beleidsperiode. Ook bevorderen en het initiëren van samenwerkingsverbanden met als doel de overheidsinformatie binnen de provincie te stroomlijnen is een grote taak.
   
 3. Community management; MijnStadMijnDorp
  Met MijnStadMijnDorp heeft het HCO een platform voor gebruikers gemaakt dat de basis is van een cultuurhistorisch netwerk in Overijssel. Iedereen kan collecties toevoegen waardoor er een grote collectie Overijssel ontstaat die toegankelijk is voor een breed publiek. Het HCO initieert, stimuleert en helpt vooral historische verenigingen om het collectiebeheer te professionaliseren.
   
 4. IJsselacademie
  De IJsselacademie staat voor onderzoek en publieksprojecten op het gebied van geschiedenis, streekcultuur en streektaal. Het platform MijnStadMijnDorp biedt ook voor de IJsselacademie een uitstekend platform om aanwezige kennis op dit gebied te delen. De activiteiten en werkzaamheden van HCO en IJsselacademie moeten de komende jaren steeds meer in elkaars verlengde worden gelegd.
   
 5. Rol en positie van het HCO in Overijssel
  Het HCO heeft met steeds meer gemeenten en (historische) verenigingen in de provincie nauwe relaties opgebouwd. Ook in Zwolle participeert het HCO in vele samenwerkingsverbanden. De meerwaarde van het HCO is zijn digitale infrastructuur, naast zijn expertise op het gebied van (digitaal) archiefbeheer. De directeur heeft als opgave dit netwerk verder uit te breiden en te onderhouden. De binding met doelgroepen is een belangrijke kracht van het HCO.
   
 6. Verhaal van Zwolle
  HCO heeft een rol in het vertellen van de geschiedenis van Zwolle. Momenteel is de stichting Allemaal Zwolle in oprichting, deze stichting gaat de presentatievormen van de geschiedenis van Zwolle voor haar rekening nemen. M.i.v. 1 januari 2018 heeft HCO de verantwoordelijkheid voor het programmeren van het verhaal.
   
 7. Bedrijfsvoering
  De extern gerichte opgaven van het HCO vereisen een efficiënte en effectieve inrichting van de bedrijfsvoering en de interne werkprocessen. De organisatiestructuur dient zodanig te zijn ingericht dat er een goede balans tussen ambitie en uitvoering bestaat.

Profiel
De directeur is een resultaatgerichte manager, die wordt geïnspireerd door inhoud (geschiedenis en streekcultuur, archivistiek). Hij of zij is communicatief vaardig, toegankelijk en is een uitstekende en ervaren netwerker. De directeur heeft een gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen, ervaring hiermee is een pré. De directeur is een ambassadeur van de organisatie. Hij of zij heeft gevoel voor menselijke verhoudingen en weet resultaatgerichtheid te verbinden aan ‘teamwork’.

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau
 • Gebleken affiniteit met geschiedenis, streekcultuur en -taal
 • Ruime maatschappelijke ervaring
 • Leidinggevende ervaring

Competenties
Resultaatgericht; heeft focus op resultaat en de prestaties van de organisaties naar buiten toe.
Externe gerichtheid; onderhoudt makkelijk contacten in een netwerk en is communicatief vaardig.
Mensgericht; heeft oog voor menselijke verhoudingen en weet op drijfveren te motiveren.
Innovatief; zorgt voor beweging en innovatie zodat het HCO en de IJA een levend onderdeel zijn van de maatschappij.

Verdere informatie
De functie is een fulltime functie, van kracht is de gemeentelijke CAO(CAR\LAR Zwolle).
De functie is gewaardeerd in S16.
Woonachtig in de provincie Overijssel is zeer gewenst.

Solliciteren
Sollicitaties kunnen vóór donderdag 16 november 2017 worden verzonden aan:
Historisch Centrum Overijssel
T.a.v. de voorzitter van het bestuur, de heer J. C. Gerritsen.
Graag via het E-mailadres van mevrouw van Pijkeren, secretariaat: j.vanpijkeren@historischcentrumoverijssel.nl

De 1e gesprekken vinden plaats in de week van  20 tot 25 november. De 2e gesprekken in de week daarop, 27 november tot 2 december. De gesprekken vinden plaats in de avonduren.

Informatie over de organisaties kun je vinden op www.historischcentrumoverijssel.nl, www.mijnstadmijndorp.nl en www.ijsselacademie.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.