Onderzoek naar politieke invloed van migranten in Overijssel

Onderzoek politieke invloed migranten Overijssel

De komende jaren doet de IJsselacademie onderzoek naar het gebruik van actief en passief kiesrecht door migranten. Hier is nog weinig over bekend, terwijl ze zich wel verkiesbaar stellen en verkozen worden. Daarmee hebben ze dus invloed gehad op het beleid van gemeenten en provincie. Hier doen we onderzoek naar. Uiteindelijk hopen we te concluderen of de politiek toegankelijk is voor mensen met een niet-westerse achtergrond.

Onze omgeving verandert. Door migratie en integratie van verschillende bevolkingsgroepen ziet het Nederland van nu er anders uit dan het Nederland van vroeger. In 2019 maakten mensen met een migratieachtergrond tussen de twintig en dertig procent van de bevolking uit in de vijf grootste steden van Overijssel. 

Sinds 1986 is aan mensen met een niet-Nederlandse nationaliteit lokaal kiesrecht verleend. In diverse Overijsselse gemeenten is hier sindsdien volop gebruik van gemaakt. In 1986 werd in Deventer de eerste migrantenpartij opgericht. 

Onderzoeksopzet

Hoe gaan we voor dit onderzoek te werk? Onze historicus van de IJsselacademie wil historische diepte-interviews afnemen met (oud-)raads- en Statenleden om zo een beeld te krijgen van het wel en wee van migranten in de lokale en provinciale politiek. Op deze manier geven we de politieke integratie van mensen met een niet-westerse achtergrond een gezicht. Inw elke aantallen zijn zij verkozen? Hoe waren hun ervaringen? Leidde hun eerste stappen in een vertegenwoordigende functie ook tot een verdere carrière in het openbare bestuur? 

We hopen dat we tijdens dit historische onderzoek ook archiefmateriaal kunnen veiligstellen. Menig interviewkandidaat heeft nog archiefmateriaal thuisliggen uit zijn of haar actieve periode in de politiek. Dit materiaal wordt verzameld en opgenomen in de collectie van het Historisch Centrum Overijssel 

Heb je input voor ons onderzoek? Of wil je meedenken? Onze historicus Martine van der Veer houdt zich met dit onderzoek bezig.