Organisatie

Algemene informatie
Stichting Overijsselacademie
Eikenstraat 20
8021 WX Zwolle

Fiscaalnummer/RSIN: 40.33.905
KvK nummer: 41022223
BTW-nummer: 0040.33.905.B.01
IBAN: NL41 RABO 0331 2540 26
BIC-code: RABONL2U

ANBI
De Stichting Overijsselacademie is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie een gift geeft aan de IJsselacademie mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. 

Bestuurssamenstelling
Voorzitter:
Mw. drs. K.A.H. Westerdijk

Leden bestuur:
Dhr. ir.drs. G.J. Bolks
Dhr. G.J. Dannenberg
Mevr. D.J.J. Kroese-Kwakkel
Vacature

Beloningsbeleid
Stichting IJsselacademie hanteert voor haar medewerkers de salaristabel van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Voor haar bestuursleden hanteert de stichting een minimale onkostenvergoeding (jaarlijks budget €200).

Jaarstukken
Hieronder vindt u de jaarverslagen van de afgelopen jaren. Hierin vindt u uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording.