Over ons

De IJsselacademie is in 1977 opgericht als werkgemeenschap voor bestudering van regionale cultuur. De aandachtsgebieden betroffen zowel geschiedenis, taal als natuur. Onder begeleiding van IJsselacademie-medewerkers bestudeerden werkgroepen de regionale cultuur van het werkgebied.

Veel onderzoek resulteerde in een publicatie die door de IJsselacademie werd uitgegeven. Geleidelijk aan werden ook onderzoeken door al of niet betaalde onderzoekers begeleid en uitgegeven. De boeken werden steeds professioneler uitgegeven. Ten opzichte van lokale uitgaven kon de IJsselacademie in dit opzicht jarenlang een voorbeeldfunctie vervullen. In 2008 werd de doelstelling gewijzigd in het bevorderen van kennis van het immaterieel erfgoed (geschiedenis, taal en traditie) binnen het werkgebied. Het aandachtsveld natuur kwam te vervallen. Internationale aandacht heeft tradities, als immateriële vorm van cultureel erfgoed, ook in Overijssel meer in de belangstelling gebracht.