Over ons

De Overijsselacademie (voorheen ‘IJsselacademie’) is in 1977 opgericht als werkgemeenschap voor bestudering van regionale cultuur. De aandachtsgebieden betroffen zowel geschiedenis, taal als natuur. Onder begeleiding van Overijsselacademie-medewerkers bestudeerden werkgroepen de regionale cultuur van het werkgebied.

Veel onderzoek resulteerde in een publicatie die door de Overijsselacademie werd uitgegeven. Geleidelijk aan werden ook onderzoeken door al of niet betaalde onderzoekers begeleid en uitgegeven. De boeken werden steeds professioneler uitgegeven. Ten opzichte van lokale uitgaven kon de Overijsselacademie in dit opzicht jarenlang een voorbeeldfunctie vervullen. In 2008 werd de doelstelling gewijzigd in het bevorderen van kennis van het immaterieel erfgoed (geschiedenis, taal en traditie) binnen het werkgebied. Het aandachtsveld natuur kwam te vervallen. Internationale aandacht heeft tradities, als immateriële vorm van cultureel erfgoed, ook in Overijssel meer in de belangstelling gebracht.

In 2022 heeft de Overijsselacademie zich losgekoppeld van Collectie Overijssel (het voormalige Historisch Centrum Overijssel) en gaat het verder onder de naam ‘Overijsselacademie’. De organisatie houdt zich op dit moment bezig met onderzoek, advies en creatie op het gebied van de Overijsselse, en in het bijzonder de Nedersaksische, geschiedenis, taal en cultuur. Op projectbasis wordt aan deze drie peilers gewerkt.

Voor al onze afgeronde projecten, klik hier.

Voor alle projecten waar op dit moment aan gewerkt wordt, klik hier.