Armenzorg en nabuurschap. De Armvoogdij Muggenbeet

Aan de Blokzijlse Weg, van Blokzijl naar Steenwijk, ligt de buurschap Muggenbeet. Nu tamelijk afzijdig van bedrijvigheid, maar tijdens de bloei van de turfgraverijen in het Land van Vollenhove lag de buurschap voor de afvoer van turf via Blokzijl aan een knooppunt van vaarwegen. Men kon zo volop profiteren van de turfhandel. Muggenbeet telde op het hoogtepunt zo’n tweehonderd inwoners.

Gelegen tussen de kerken van Steenwijkerwold en Blokzijl werd de armenzorg een twistpunt tussen de diaconieën van beide kerken. Ingrijpen van de Staten van Overijssel in 1681 maakte de Muggenbeters verantwoordelijk voor hun eigen armen. Hieruit kwam de Armvoogdij Muggenbeet voort. Het opkomen voor de hulpbehoevende inwoners en een delicate verhouding met het diaconie-weeshuisbestuur van Blokzijl, waarmee de Armvoogdij zich voor lange tijd zou verbinden, vormen de rode draad in de geschiedenis van deze instelling van weldadigheid.

De Armvoogdij Muggenbeet bestaat nog steeds, maar bedeling is voor haar geen taak meer. Ze beheert nu een bescheiden fonds, waaruit ze giften doet aan organisaties en projecten op het gebied van welzijn en cultuur in de omgeving.

In Armenzorg en nabuurschap wordt de meer dan drie eeuwen oude geschiedenis van deze instelling beschreven. De pakkende tekst krijgt een extra lading door de unieke en karakteristieke afbeeldingen.

Verkoopinformatie

Dit boek is uitverkocht.