Binnen de poorten

Ontstaan en ruimtelijke ontwikkeling van de binnenstad van Kampen.

Waarom maakt de rooilijn van de Prinsenstraat richting kruising met de Burgwal zo’n vreemde bocht? Hoe komt het dat de stegen ter weerszijden van de Oudestraat soms wel, en soms juist niet op elkaar aansluiten? Wat is de reden dat de loop van de Burgel ter hoogte van de Botervatsteeg een opvallende knik vertoont?

De vorm van de Kamper binnenstad draagt het handschrift van de tijd. Wie dit schrift leert ontcijferen, leest een biografie: het verhaal van hoe de stad geworden is tot wat zij is. In Binnen de poorten. Ontstaan en ruimtelijke ontwikkeling van de binnenstad van Kampen volgen stedenbouwhistorici en ruimtelijk adviseurs Van Winsen en Van Velzen het spoor terug, tot helemaal naar het begin. Het boek biedt een systematisch overzicht van de historische ontwikkeling van de Kamper binnenstad, evenals een inventarisatie van alle monumentale elementen in het stadsbeeld. Voor deze publicatie hebben de auteurs (Rotterdam, Bureau Flexus AWC) gebruik gemaakt van onderzoeksresultaten uit hun lopende promotieonderzoek Het Systeem van de Historische Stad, (TU Delft).

Voor het eerst krijgt de lezer in samenhang het verhaal van de Kamper binnenstad verteld, vanaf de vroegste bewoningsfase tot aan de dag van vandaag. Bijzonder is dat in de loop van het betoog geregeld de vergelijking wordt opgezocht met andere steden, in binnen- en buitenland. Juist die vergelijking met het ‘vreemde’ opent de ogen voor het bijzondere en karakteristieke van het ‘eigene’.

De analyse van de auteurs levert tal van vernieuwende inzichten op. Wat Binnen de poorten des te meer tot een meeslepende leeservaring maakt, is het schitterende illustratiemateriaal. Een schat aan tekeningen, kaarten, schema’s, foto’s en schilderijen ondersteunt en onderbouwt de tekst. Eindresultaat is een boek dat iedereen, Kampenaar of niet, met nieuwe, frisse ogen leert kijken naar die zo vertrouwde Kamper binnenstad.

Verkoopinformatie
Dit boek is uitverkocht.