De canon van Steenwijkerland. Veertig vensters op de geschiedenis van de gemeente.

De uitgestrekte gemeente Steenwijkerland omvat, naast Steenwijk, in totaal meer dan dertig kernen, waaronder Blokzijl, Giethoorn, Oldemarkt en Vollenhove. Elk van die kernen heeft een eigen geschiedenis en dus een eigen identiteit.

Doel van De canon van Steenwijkerland. Veertig vensters op de geschiedenis van de gemeente is recht te doen aan de grote verscheidenheid van het gebied. In veertig hoofdstukken, reikend van de prehistorie tot heden, wordt de veelbewogen, kleurrijke geschiedenis geschilderd van de gemeenschappen die anno 2013 samen de gemeente Steenwijkerland vormen.

Dit verleden biedt een bonte veelheid aan onderwerpen. Om een greep te doen: de kerstening in de Middeleeuwen, de turfwinning, de Tachtigjarige Oorlog, de havezaten, de eeuwige strijd tegen het water, de visserij, tot en met het ontstaan van de Noordoostpolder en de unieke beschermde natuurgebieden.

De canon van Steenwijkerland. Veertig vensters op de geschiedenis van de gemeente is rijk verlucht met deels nooit eerder gepubliceerd illustratiemateriaal, en laat in woord en beeld de historie zien van een gebied dat, bij alle diversiteit als het Land van Vollenhove toch één ondeelbaar verleden heeft.

Verkoopinformatie

Dit boek is uitverkocht.