Een perfecte lantcaerte. De kaarten van Overijssel door Nicolaas ten Have

Op 25 april 1648 bood de conrector van de Zwolse Latijnse School, Nicolaas ten Have, aan de magistraat van de stad Kampen een kaart aan van het grondgebied van de provincie Overijssel. Hij maakte de kaart in opdracht van de Ridderschap en Steden (de regering van het gewest). Andere cartografen hadden al eerder Overijssel in beeld gebracht, maar Ten Have’s kartering van “Transisalania” was een bijzondere en unieke productie. Ongeveer 175 jaar lang zou het dé kaart van Overijssel blijven.

Nicolaas ten Have toonde zijn vakmanschap in alle lijnen en boeiende details. Als gevolg van de opdracht van Ridderschap en Steden kreeg zijn kaart direct publiek gezag. Jan de Lat, uitgever van prenten in Deventer en handelaar in prenten, kaarten en boeken, bracht in 1743 een vierde versie van de kaart op de markt, prachtig gedecoreerd. De rivier de IJssel, de drie hoofdsteden Deventer, Kampen en Zwolle binnen hun uitgebreide vestingwerken, en de grote veengebieden komen fraai in beeld. Omdat de cartograaf de buiten- en binnengrenzen van het gewest scherp heeft weergegeven, werd ook de volledige interne administratieve en rechterlijke indeling van Overijssel zichtbaar. Hierdoor is de kaart buitengewoon informatief.

Auteur Hogenstijn vertelt over Overijssel onder de Republiek. Over kaarten uit het tijdvak vóór Ten Have en over het karakter van diens kartering. Aansluitend komen de vele navolgers van Ten Have aan de orde. Ten slotte gaat alle aandacht uit naar de grote kaart uit 1743 in heel haar verscheidenheid en rijkdom. In de bijlagen komen de verschillende categorieën van vermeldingen op de kaarten van Ten Have systematisch ter sprake. Ook zijn alle achtereenvolgende edities opgesomd.

Verkoopinformatie

Dit boek is uitverkocht.