Grensgang. Een historische reis langs de randen van Overijssel

Wat is een grens? De denkbeeldige lijn die twee gebieden van elkaar scheidt? Of beschrijft die lijn juist een raakvlak: de plek waar twee landstreken elkaar ontmoeten, en zelfs in elkaar overgaan? Een grens is ten slotte maar een afspraak, een idee – hij is er, en hij is er niet.

Het gewest Overijssel wordt van oudsher omsloten door vijf grenzen: die met Friesland, met Drenthe, met Duitsland, met Gelderland en met de Zuiderzee, tegenwoordig Flevoland. Met auteur Jan ten Hove als gids beleeft de lezer in Grensgang. Een historische reis langs de randen van Overijssel een fascinerende ontdekkingstocht langs de omtrek van de provincie.

Het boek begint  met een chronologisch overzicht van de vorming en ontwikkeling van de grenslijnen van Overijssel. Het vervolg is onderverdeeld in negen “etappes”, waarin de lezer wordt meegenomen op een imaginaire historische reis langs de provinciale grenzen. In elk deeltraject wordt aan de hand van een aantal gevarieerde verhalen een rijk geschakeerd beeld van de grensgeschiedenis geschetst. Daarbij staan twee vragen centraal: waarom ligt de grens juist hier, en in hoeverre heeft de afbakening in deze contreien een scheidende, dan wel een verbindende werking (gehad)?

Elke “etappe” wordt door zowel moderne als oude kaarten nader in beeld gebracht. Zo kan de lezer als het ware vanuit de luie stoel langs de Overijsselse grenzen reizen, terwijl hij of zij eveneens wordt uitgenodigd om interessante locaties zelf te bezoeken.

Grensgang, verlucht met een schat aan beeldmateriaal, belicht vanuit een origineel, vernieuwend perspectief de contouren van de Overijsselse geschiedenis.

Verkoopinformatie

Dit boek is uitverkocht.