IJsseldelta. Nationaal Landschap in beeld

De IJsseldelta, globaal begrensd door de IJssel, het Ketelmeer, het Zwarte Meer en het Zwartewater, heeft in 2005 de status van Nationaal Landschap gekregen vanwege de zeldzame, hier en daar unieke landschapskwaliteiten. Met haar rivierenlandschap, eeuwenoude polders, terpboerderijen, natuurgebieden in het kustgebied van de voormalige Zuiderzee en historische steden aan de randen heeft deze prachtige zoetwaterdelta bijzondere natuur- en cultuurhistorische waarden.

In IJsseldelta. Nationaal Landschap in beeld nemen auteur en fotograaf, Jan Gulikers en Ad van Halem, de lezer mee op een ontdekkingstocht langs de randen en door het hart van de delta. Schitterende kleurenfoto’s, vanaf het water, vanuit de lucht en vanaf het land, laten zien wat de IJsseldelta te bieden heeft en hoe de bewoners zich gedurende vele eeuwen tegen het water hebben beschermd en het landschap hebben omgevormd tot het cultuurlandschap zoals we dat nu aantreffen.

De makers van het boek voerden met vele betrokkenen gesprekken over kansen en bedreigingen, mogelijkheden en beperkingen van het Nationaal Landschap IJsseldelta. Veehouders, natuurbeschermers, historici, bestuurders, vertegenwoordigers van dorpsbelangen, van het Waterschap Groot Salland, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer gaven hun visie op heden, verleden en toekomst van het gebied. Steeds opnieuw kwam het grote dilemma naar voren: hoe kan het gebied zich ontwikkelen terwijl de karakteristieke elementen en de bijzondere kwaliteiten behouden blijven en zelfs versterkt worden?

IJsseldelta. Nationaal Landschap in beeld ontsluit voor een breed publiek het unieke karakter van het gebied. Het laat zien hoe alle kwaliteiten worden benut om dit landschappelijk erfgoed te bewaren en leefbaar te houden.

Verkoopinformatie

Dit boek is uitverkocht.