Uit rivier en zee geboren. Honderd erven op het Kampereiland, 1364-2014

De Kampereilanden zijn al meer dan 650 jaar in het bezit van de stad Kampen. In de 14de eeuw werd de agrarische grond opgedeeld in erven en sindsdien worden ze verpacht. Doordat het gebied door de werking van de IJssel en de Zuiderzee steeds aangroeide, nam het aantal erven ook toe: van acht erven in 1432, tot veertig in 1594, zeventig in 1782 en honderd in 1880.

Over deze honderd oudere erven publiceerde oud-pachter Geuje van der Linde vanaf 1988 elke kwartaal een artikel in het tijdschrift Erfnummer. In Uit rivier en zee geboren. Honderd erven op het Kampereiland 1364-2014 is deze artikelenreeks op aandachtige wijze herzien, aangevuld en daarmee voltooid. Van der Linde laat op treffende wijze zien dat landbouw – met de grillen en schoonheid van de natuur – altijd het Kampereiland heeft gekenmerkt. Tegelijk zien we dat op de pachtgronden in al die eeuwen veel is veranderd. Uit rivier en zee geboren schetst hoe de brede maatschappelijke en agrarische ontwikkelingen van invloed waren op het leven en werken op de Kampereilander pachterven.

Prachtig naslagwerk

Het uitgebreide bronnen- en kaartmateriaal en de vele fraaie foto’s geven de honderden jaren pachtgeschiedenis letterlijk en figuurlijk kleur. Tal van anekdotische verhalen en persoonlijke herinneringen van (oud-)pachters verlevendigen het geheel. Dit alles maakt dit boek tot een prachtig naslagwerk, niet alleen van waarde voor bewoners en oud-bewoners van het gebied, maar ook voor onderzoekers en historici, nu en in de toekomst.

Verkoopinformatie

In december 2018 is de 2e druk verschenen. Eventuele aanvragen kunt u sturen naar de Vereniging Streekbelangen Kampereiland.