Streektaal is een belangrijk deel van de identiteit, en verbindt u met de mensen binnen uw eigen streek of stad. Met verschillende projecten zoals de Taal van Overijssel, Streek in de zorg en het Zunnewendefestival houden we de streektaal levend. Want als u die niet meer spreekt, zal die op termijn verdwijnen. Dan is de wereld weer een stuk cultuurgoed armer.

Aan de slag met streektaal op het (v)mbo

Aan de slag met streektaal op het (v)mbo

In samenwerking met het Friese Cedin heeft de IJsselacademie een aangepaste uitgave van het boekje ‘Jouw taal hoort bij jou’ uitgebracht, speciaal voor vmbo-leerlingen in regio’s waar thuis dialect gesproken wordt. Breder inzetbaar In deze uitgave komen verschillende thema’s in korte hoofdstukjes aan bod. Leerlingen buigen zich over de rol die taal speelt in hun…

Meer informatie >
Aan de slag met streektaal op het (v)mbo
Gastles streektaal in de zorg

Streektaal in het beroepsonderwijs

Al enige jaren verzorgen we regelmatig gastlessen binnen de zorgopleidingen op het Deltion college in Zwolle en sinds kort ook op de Saxion Hogeschool in Enschede. Dit liep best aardig en de reacties waren onverdeeld positief. De kwetsbaarheid van dit project zit echter in de vrijblijvendheid. We hebben dan ook al enige tijd de wens…

Meer informatie >
Gastles streektaal in de zorg
Taalkamer in De Museumfabriek

Mobiele Taalkamer

In De Museumfabriek is een unieke Taalkamer geplaatst met allerlei audio- én audiovisueel materiaal op het gebied van de Twentse en Nedersaksische streektaal. Het is de enige Taalkamer in Nederland! Mobiele Taalkamer IJsselacademie, Historisch Centrum Overijssel en De Museumfabriek (voorheen Twentsewelle) werkten samen aan de realisatie van een mobiele versie van deze Taalkamer, zodat het…

Meer informatie >
Taalkamer in De Museumfabriek
De taal van Overijssel

De Taal van Overijssel

Binnen het project De Taal van Overijssel (DTVO) is een website ontwikkeld die een rijk en betrouwbaar medium is voor het vergaren van kennis van en over de verschillende Nedersaksische taalvarianten in Overijssel. Deze site laat zien dat streektaal een serieuze zaak is, en dat het de moeite waard is om die te onderhouden en je daarin…

Meer informatie >
De taal van Overijssel
Woordenboek van Overijssel

Woordenboek van de Overijsselse Dialecten

Waar is een week een wek, waar een wekke, een wèke, een weke? En waar is een wèke of weke een woerd? Zet men de was in de weke, in de week of in de wieke? Is een niendeure hetzelfde als een baanderdeure? Waar in Twente is een straatje een ströötke en niet een ströötje?…

Meer informatie >
Woordenboek van Overijssel
Digitaal lesmateriaal, streektaalonderwijs

Streektaalonderwijs

De IJsselacademie ziet het als haar taak scholen te ondersteunen in het doorgeven van de Overijsselse streektalen aan volgende generaties. Daarom werkt de IJsselacademie aan nieuw digitaal lesmateriaal voor PO en VO en een keuzemodule voor lerarenopleidingen. Streektaalonderwijs is een prachtig middel om leerlingen te laten groeien in taalgevoel, een positieve attitude ten opzichte van taalvariatie en…

Meer informatie >
Digitaal lesmateriaal, streektaalonderwijs

Streektaal in de zorg

”Als je plat kunt praten, moet je het niet laten” is de titel van een onderzoek naar de mogelijke meerwaarde van het gebruik van streektaal in de zorg. Het onderzoek is in 2005 gedaan door Josine Loeven, destijds studente communicatiewetenschappen aan de Universiteit Twente. De conclusie van het onderzoek is dat er sprake is van…

Meer informatie >
Streektaalgebruik onder jongeren

Jongeren, streektaal en identiteit

Er wordt makkelijk gezegd dat jongeren geen streektaal meer spreken, maar sommigen doen dat nog wel of op zijn minst hebben ze er wat mee en is het onderdeel van hun identiteit. De IJsselacademie zal vanuit een wetenschappelijke vraagstelling het streektaalgebruik onder jongeren in kaart brengen en als vervolg daarop met aanbevelingen komen: wat kunnen we…

Meer informatie >
Streektaalgebruik onder jongeren
Zunnewendefestival

Zunnewendefestival

Eind juni vind jaarlijks het Zunnewendefestival plaats op Landgoed Schuilenburg, in het buitengebied van Hellendoorn. Op deze unieke locatie aan de Regge kan de bezoeker, jong en oud, genieten van prachtige muziek, ontroerende verhalen, indringende poëzie en theater in diversen varianten van de streektaal uit de regio en daarbuiten. De organisatie ontvangt professionele ondersteuning van de…

Meer informatie >
Zunnewendefestival
Het Twents

‘Het’ Twents

Er is tot nu toe via publicaties veel meer bekend geworden over de verschillende varianten van het Nedersaksisch van Salland en van het Land van Vollenhove dan over het Twents. Goede beschrijvingen van het Twents zijn dun gezaaid. De boekjes die als grammatica gebruikt worden, zijn dikwijls boekjes die “het” Twents beschrijven, met weinig aandacht…

Meer informatie >
Het Twents