‘Het’ Twents

Het Twents

Er is tot nu toe via publicaties veel meer bekend geworden over de verschillende varianten van het Nedersaksisch van Salland en van het Land van Vollenhove dan over het Twents. Goede beschrijvingen van het Twents zijn dun gezaaid.

De boekjes die als grammatica gebruikt worden, zijn dikwijls boekjes die “het” Twents beschrijven, met weinig aandacht voor de rijke variatie. Ook in de meest recente Eenvoudige spraakkunst van het Twents van Hetterschijt, Kamphuis en Swennenhuis (2015) komt de variatie niet aan bod. De IJsselacademie probeert door middel van een analyse van tot nu toe ongebruikt onderzoeksmateriaal helder licht te werpen op de diversiteit binnen het Twents.