Jongeren, streektaal en identiteit

Streektaalgebruik onder jongeren

Er wordt makkelijk gezegd dat jongeren geen streektaal meer spreken, maar sommigen doen dat nog wel of op zijn minst hebben ze er wat mee en is het onderdeel van hun identiteit.

De IJsselacademie zal vanuit een wetenschappelijke vraagstelling het streektaalgebruik onder jongeren in kaart brengen en als vervolg daarop met aanbevelingen komen: wat kunnen we doen vanuit de verschillende organisaties om de streektaal voor de toekomst te behouden?