Streektaal in de zorg

”Als je plat kunt praten, moet je het niet laten” is de titel van een onderzoek naar de mogelijke meerwaarde van het gebruik van streektaal in de zorg. Het onderzoek is in 2005 gedaan door Josine Loeven, destijds studente communicatiewetenschappen aan de Universiteit Twente. De conclusie van het onderzoek is dat er sprake is van een duidelijke meerwaarde van het gebruik van streek- taal in het contact tussen zorgverleners en zorgvragers.

In de zorg is een proces van verandering gaande: vanuit het medische model naar een model waarin de gehele mens centraal staat. Dit houdt o.a. in dat er aandacht wordt gegeven aan het verbeteren van de kwaliteit van het contact tussen zorgverleners en zorgvragers. Uit bovengenoemd onderzoek – destijds uitgevoerd in opdracht van de IJsselacademie en het (toenmalige) Van Deinse instituut – blijkt dat het contact kan verbeteren door in de zorgverlening streektaal te gebruiken. Daarom moeten jonge mensen die opgeleid worden om in de zorg te gaan werken in aanraking gebracht worden – voor het eerst of opnieuw – met streektaal. En met de cultuur en tradities van onze streek.

Veel oudere mensen die in Overijssel in zorginstellingen verblijven zijn opgegroeid met de taal en de cultuur uit de diverse streken van Overijssel. Veel jonge mensen spreken de streektaal niet meer of doen dit alleen thuis onder familie en /of vrienden. Toch komen ze straks te werken bij oudere mensen die deze streektaal nog wel dagelijks gebruiken. Met het project ‘Streektaal in de zorg’ wil de IJsselacademie i.s.m. het Deltion College de zorgverleners die wel streektaal spreken stimuleren om dat ook te doen in hun werksituatie. Diegenen die dat niet kunnen, willen we in contact brengen met de diversiteit en de achtergronden van de streektaal, waarbij we ook de verschillen tussen de dorpscultuur en de stadscultuur behandelen.

Bovendien willen we studenten bewust maken van de intimiteit en de kracht die uitgaat van het gebruik van streektaal: ”A-j plat kunt praoten, mu-j ‘t niet laoten!” Als u interesse heeft kunt u onze streektaalconsulent, Albert Bartelds, inhuren voor een cursus Streektaal in de zorg. Neem contact met ons op!