Streektaal in het beroepsonderwijs

Gastles streektaal in de zorg

Al enige jaren verzorgen we regelmatig gastlessen binnen de zorgopleidingen op het Deltion college in Zwolle en sinds kort ook op de Saxion Hogeschool in Enschede. Dit liep best aardig en de reacties waren onverdeeld positief. De kwetsbaarheid van dit project zit echter in de vrijblijvendheid.

We hebben dan ook al enige tijd de wens om dit structureler binnen het beroepsonderwijs vorm te kunnen geven. In november 2019 zijn we daarom begonnen met het voeren van gesprekken met diverse docenten binnen Deltion. Om ons verhaal te ‘pitchen ’op de werkvloer.

Ook voor de regiegroep Nederlands (50 docenten) van het Deltion mochten we ons verhaal over de streektaal komen vertellen en te pleiten voor lessen over het Nedersaksisch binnen hun school. Ook daar een en al enthousiasme.

Dit heeft inmiddels geresulteerd in diverse gastlessen buiten de zorgopleidingen om. O.a. bij de bakkerijopleiding, artiestenopleiding, apothekersassistenten en schoonheidsspecialisten. Allemaal tijdens het vak Nederlands. Ook hier blijken deze gastlessen goed aan te slaan en is het enthousiasme groot.

Ook worden er op dit moment volop gesprekken gevoerd met diverse docenten van het vak Burgerschap. Binnen dit vak op het MBO ziet men veel mogelijkheden om aandacht te geven aan de Nedersaksische taal, cultuur en tradities.

Het komende jaar 2020 zal worden gebruikt om veel te experimenteren binnen de diverse opleidingen die het Deltion college biedt. Inmiddels is er ook contact met Landstede in Zwolle en ROC van Twente om deze lessen ook bij hen aan te gaan bieden.

De bedoeling is om tijdens de nieuwe provinciale beleidsperiode 2021-2024 een breed Nedersaksisch onderwijspakket te ontwikkelen voor het middelbaar en hoger beroepsonderwijs alsmede een ‘teach the teacher’ traject voor het opleiden van gastdocenten die ingezet kunnen worden op het beroepsonderwijs.

Volop in ontwikkeling dus!

Gastles streektaal in de zorg