Woordenboek van de Overijsselse Dialecten

Woordenboek van Overijssel

Waar is een week een wek, waar een wekke, een wèke, een weke? En waar is een wèke of weke een woerd? Zet men de was in de weke, in de week of in de wieke? Is een niendeure hetzelfde als een baanderdeure? Waar in Twente is een straatje een ströötke en niet een ströötje?

In het project Woordenboek van de Overijsselse Dialecten (WOD) is dit soort taalvariatie opgetekend en op te zoeken. De gegevens zijn vanaf 1998 verzameld door middel van een provinciebrede schriftelijke enquête onder meer dan zestig informantengroepen. Het project was aanvankelijk bekend onder de naam GOS-project: GrensOverschrijdende Streektalen, want er deden ook informantengroepen van over de landsgrens mee. Alle antwoorden van de 82 vragenlijsten zijn in een database ingevoerd. Nadat er zeven papieren woordenboeken waren verschenen (2000-2009) werd besloten de database online beschikbaar te maken via een zoekscherm. Er wordt nog steeds aan de redactie van de antwoorden gewerkt. De database is te raadplegen via OnderzoekOverijssel.