Tekenend voor Kampen. De gemeente Kampen in een reeks van vijftig prenten

Het vastleggen van stedelijk en landelijk schoon in tekeningen kent een eeuwenlange traditie. Voor Kampen wordt daar nu een prachtige nieuwe aanvulling op gepresenteerd met de uitgave Tekenend voor Kampen. De gemeente Kampen in een reeks van vijftig prenten.

De totstandkoming van de reeks tekeningen is te danken aan een lovenswaardig initiatief in 2002 van gemeentearchivaris Dicky Haze. Zij gaf de in Kampen woonachtige beeldend kunstenaar Hans van der Horst de opdracht een serie tekeningen te maken van locaties op het grondgebied van de gemeente Kampen. Hoewel hierbij aan Van der Horst de nodige artistieke vrijheid werd gegund, stond één uitgangspunt voorop: de collectie prenten zou een beeld moeten geven van de hele gemeente Kampen, dus niet alleen van de stad, maar ook van de zogeheten “kleine kernen” en de buitengebieden.

Van der Horst heeft zich met verve van zijn taak gekweten. Over een periode van vijf jaar maakte hij een reeks van in totaal vijftig tekeningen, die bij elkaar een representatieve en toch eigenzinnige indruk geven van het aanzien van de gemeente Kampen in het eerste decennium van de 21ste eeuw. Opvallend is de variëteit aan technieken die Van der Horst heeft gehanteerd; opvallend zijn ook de soms onverwachte plekken en gebouwen die hij vereeuwigde. Als eindresultaat is er een prachtige verzameling topografische tekeningen ontstaan, die voor toekomstige generaties raadpleegbaar blijft in de collectie van het Gemeentearchief Kampen, en die nu in hoogwaardige kleurendruk als prentenverzameling is gepubliceerd. 

Speciaal voor deze boekuitgave schreef kunsthistoricus Geraart Westerink een inleiding, waarbij hij onder meer ingaat op de geschiedenis van het historisch-topografisch tekenen in Nederland en in Kampen en op de plaats van het topografisch tekenen in het oeuvre van Hans van der Horst. Westerink verzorgde ook de bijschriften bij de prenten.

 

Verkoopinformatie

Dit boek is uitverkocht.