Overijssel is rijk aan tradities en gebruiken. Elk seizoen heeft zijn bijzondere rituelen: van carbidschieten en paasvuren tot zomerfeesten en midwinterhoornblazen. Per regio zijn er verschillende accenten, zoals het klootschieten in Twente en de bloemencorso’s in de Kop van Overijssel. Dit immaterieel erfgoed is van groot belang voor de identiteit en saamhorigheid van de inwoners. Het is de kunst om steeds nieuwe beoefenaars en jongere generaties aan te spreken. De IJsselacademie denkt hierin mee met de betrokken gemeenschappen. De stichting heeft brede kennis van het immaterieel erfgoed en ruime ervaring met vernieuwingen elders in de provincie en het land.

Afgesloten projecten

Toekomst voor tradities

Tradities worden van generatie op generatie overgedragen. Ze bewegen mee met de tijd en passen zich geleidelijk aan bij de behoefte van de doelgroep. Vanuit Overijssel zijn er diverse tradities op de Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed terecht gekomen. De IJsselacademie adviseert en ondersteunt deze erfgoedgemeenschappen bij de (re)vitalisering van hun liefhebberij.

Tradities in Overijssel

De aandacht voor tradities is terug van weg geweest. In de eerste helft van de vorige eeuw zijn veel tradities nieuw leven ingeblazen. De snelle industrialisatie en urbanisering deed het verlangen naar herkenbare rituelen groeien. De IJsselacademie heeft aansprekende  voorbeelden van tradities in beeld gebracht op een speciale website. Naast ‘oeroude’ rituelen is hierbij veel aandacht voor nieuwe tradities, zoals de Nieuwjaarsduik of stadsfeesten. 

Ambachtelijk hip

Wijhe stond vroeger bekend als mandenmakersdorp, maar bij navraag bleek dat niemand in het dorp de techniek van het mandenvlechten nog verstond. Dat vormde voor de IJsselacademie de aanleiding om in 2014 een project rondom ambachten in Salland op te zetten. Voor acht typische ambachten in de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe is een cursus opgezet om een nieuwe generatie beoefenaren op te leiden. 

Levend erfgoed

In 2013 heeft de IJsselacademie in opdracht van de provincie Overijssel een inventarisatie gemaakt van immaterieel erfgoed in de provincie. De bedoeling was om een beeld te krijgen van dit nieuwe aandachtsveld en welke mensen zich hiermee bezig houden. Naast de publieksweergave op traditiesinoverijssel.nl is een rapport opgesteld met aanbevelingen richting gemeenten over hoe om te gaan met dit nieuwe beleidsterrein.

Levend erfgoed 2

We kunnen haarfijn registreren welke tradities er vandaag de dag nog zijn, maar merkwaardig genoeg weten we vaak opvallend weinig over de historische achtergrond van deze gebruiken en rituelen. Tijdens het pilotproject Levend erfgoed is gebleken dat in veel (reis)beschrijvingen en tijdschriften uit de late 19de en begin 20ste eeuw een schat aan relevante informatie over tradities te bieden hebben. In Levend erfgoed 2 analyseert de IJsselacademie deze bronnen die bestaande tradities een wortel in de tijd geven, er cachet van authenticiteit aan verlenen en zowel de drager als geïnteresseerde buitenstaander inzicht geven in de ontwikkeling van tradities en in wat er aan verloren is gegaan.