Overijssel is rijk aan tradities en gebruiken. Elk seizoen heeft zijn bijzondere rituelen: van carbidschieten en paasvuren tot zomerfeesten en midwinterhoornblazen. Per regio zijn er verschillende accenten, zoals het klootschieten in Twente en de bloemencorso’s in de Kop van Overijssel. Dit immaterieel erfgoed is van groot belang voor de identiteit en saamhorigheid van de inwoners. Het is de kunst om steeds nieuwe beoefenaars en jongere generaties aan te spreken. De IJsselacademie denkt hierin mee met de betrokken gemeenschappen. De stichting heeft brede kennis van het immaterieel erfgoed en ruime ervaring met vernieuwingen elders in de provincie en het land.

Afgesloten projecten

Toekomst voor tradities

Tradities worden van generatie op generatie overgedragen. Ze bewegen mee met de tijd en passen zich geleidelijk aan bij de behoefte van de doelgroep. Bij tradities gaat het zowel om de gewoonte van het verleden, de beoefening in het heden als de overdracht naar de toekomst. Dat gaat niet vanzelf. Nederland heeft in 2012 de…

Meer informatie >

Tradities in Overijssel

De aandacht voor tradities is terug van weg geweest. In de eerste helft van de vorige eeuw zijn veel tradities nieuw leven ingeblazen. De snelle industrialisatie en urbanisering deed het verlangen naar herkenbare rituelen groeien. Mensen gingen zich beroepen op hun eigenheid. Allerlei folkloristische verenigingen zagen het licht. Er werden boeken vol geschreven over de…

Meer informatie >
Lanceren Erfgoedplatform Overijssel

Ambachtelijk hip

Wijhe stond vroeger bekend als mandenmakersdorp, maar bij navraag bleek dat niemand in het dorp de techniek van het mandenvlechten nog verstond. Dat vormde voor de IJsselacademie de aanleiding om in 2014 een project rondom ambachten in Salland op te zetten. Voor acht typische ambachten in de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe is een cursus opgezet…

Meer informatie >
Lanceren Erfgoedplatform Overijssel

Levend erfgoed

In 2013 heeft de IJsselacademie in opdracht van de provincie Overijssel een inventarisatie gemaakt van immaterieel erfgoed in de provincie. De bedoeling was om een beeld te krijgen van dit nieuwe aandachtsveld en welke mensen zich hiermee bezig houden. In het bijzonder ging de aandacht uit naar knelpunten die gemeenschappen ervaren bij het in stand…

Meer informatie >

Levend erfgoed 2

Tijdens het pilotproject Levend erfgoed is in 2013 een basisstructuur gecreëerd om tradities in Overijssel te inventariseren en te beschrijven. De ontsluiting van deze kennis gebeurt op MijnStadMijnDorp via traditiesinoverijssel.nl. Deelnemers van dat platform kunnen dan benaderd worden om aanvullingen te plegen op de website. Bovendien kunnen er ook filmpjes en geluidsfragmenten aan toegevoegd worden. Het platform…

Meer informatie >