Levend erfgoed 2

Tijdens het pilotproject Levend erfgoed is in 2013 een basisstructuur gecreëerd om tradities in Overijssel te inventariseren en te beschrijven. De ontsluiting van deze kennis gebeurt op MijnStadMijnDorp via traditiesinoverijssel.nl. Deelnemers van dat platform kunnen dan benaderd worden om aanvullingen te plegen op de website. Bovendien kunnen er ook filmpjes en geluidsfragmenten aan toegevoegd worden. Het platform fungeert op die manier als spil voor informatie en ontwikkelingen rondom immaterieel erfgoed in Overijssel.

De (pro-actieve) steunfunctie van de IJsselacademie als expertisecentrum voor immaterieel erfgoed in Overijssel vertaalt zich in concrete acties voor diverse bedreigde tradities. Uit de verkenning is gebleken dat enkele oude tradities ernstig bedreigd worden. Zo wordt de oude Luiemotteviering in Genemuiden, waarbij kinderen op 1 mei zingend door de straten gaan om luilakken te wekken, ondanks inspanningen van de organisatoren ernstig in voorbestaan bedreigd. De organisatie van Koningsdag doet deze oudere traditie onbedoeld ernstige concurrentie aan. Het opzetten van een cursus en publiciteitscampagne zou deze traditie mogelijk van de ondergang kunnen redden. Ook Pinksterkrone in Deventer, diverse streekgerechten (neem Zwolse balletjes), een volkssport als touwtrekken, en een groot deel van de traditionele ambachten moeten helaas tot bedreigd erfgoed gerekend worden.

We kunnen haarfijn registreren welke tradities er vandaag de dag nog zijn, maar merkwaardig genoeg weten we vaak opvallend weinig over de historische achtergrond van deze gebruiken en rituelen. De beschikbare informatie is bovendien lang niet altijd betrouwbaar. Tijdens het pilotproject Levend erfgoed is gebleken dat in veel (reis)beschrijvingen en tijdschriften uit de late 19de en begin 20ste eeuw een schat aan relevante informatie over tradities te bieden hebben. In Levend erfgoed 2 analyseert de IJsselacademie deze bronnen die bestaande tradities een wortel in de tijd geven, er cachet van authenticiteit aan verlenen en zowel de drager als geïnteresseerde buitenstaander inzicht geven in de ontwikkeling van tradities en in wat er aan verloren is gegaan. De resultaten van deze analyse zullen in de loop van 2016 op MijnStadMijnDorp gepubliceerd worden.

*Eerste punterbruiloft Giethoorn, na opheffing van het verbod op punteren. (Overijsselsch Panorama, nr. 27, 3 juli 1941)