Levend erfgoed

In 2013 heeft de IJsselacademie in opdracht van de provincie Overijssel een inventarisatie gemaakt van immaterieel erfgoed in de provincie. De bedoeling was om een beeld te krijgen van dit nieuwe aandachtsveld en welke mensen zich hiermee bezig houden.

In het bijzonder ging de aandacht uit naar knelpunten die gemeenschappen ervaren bij het in stand houden van hun traditie of gebruik. Provinciebreed zijn tientallen karakteristieke vormen van immaterieel erfgoed bezocht: van bedreigd tot bijzonder vitaal. Bovendien zijn in de gemeenten Enschede, Ommen en Olst-Wijhe uitgebreidere inventarisaties verricht van alle mogelijke vormen van immaterieel erfgoed. Naast de publieksweergave op traditiesinoverijssel.nl is een rapport opgesteld met aanbevelingen richting gemeenten over hoe om te gaan met dit nieuwe beleidsterrein.