Toekomst voor tradities

Tradities worden van generatie op generatie overgedragen. Ze bewegen mee met de tijd en passen zich geleidelijk aan bij de behoefte van de doelgroep.

Bij tradities gaat het zowel om de gewoonte van het verleden, de beoefening in het heden als de overdracht naar de toekomst. Dat gaat niet vanzelf. Nederland heeft in 2012 de UNESCO conventie voor het immaterieel cultureel erfgoed ondertekend. Dit verdrag stelt overheden medeverantwoordelijk voor de instandhouding van het niet-tastbare erfgoed. Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE) heeft de opdracht gekregen een inventaris op te stellen van immaterieel erfgoed in het koninkrijk. De dragers van de tradities bepalen zelf of ze op deze lijst willen. De vermelding geeft geen bescherming of financiële steun, maar vooral erkenning en vorm een hulpmiddel om het erfgoed levend te houden.

Vanuit Overijssel zijn als diverse tradities op de inventaris terecht gekomen. De IJsselacademie adviseert en ondersteunt deze erfgoedgemeenschappen bij de (re)vitalisering van hun liefhebberij. Ook kunnen we behulpzaam zijn bij het documenteren van de geschiedenis van een traditie.

Kijk voor meer informatie op immaterieelerfgoed.nl.